Portret: Gerhard Neweklowsky

Gerhard Neweklowsky rodjen je 14. aprila 1941. ljeta u Linzu. Po maturi u rodnom varošu počne študijum slavistike i orijentalistike u Beču. Na študijum slavistike i u prvom redu južnoslavskih jezikov pobudila su autora  med drugim povidanja starogaoca o svoji doživljaji u Hercegovini, kade je služio kot diplomirani inženjer gradjevinarstva za vrime I. svitskoga boja. Vrijeda se pridružu študijumu u Beču i študijski boravki u Zagrebu, Sarajevu i Parizu. Od 1963. do 1966. ljeta posluje na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća kot študent asistent. Doktorirao je 1966.

Nima još Hrvatskoga Sela na turskom planu Beča 1683. ljeta

BEOGRAD — Ov turski plan Druge opsade Beča 1683. ljeta najden je u Beogradu kada ga je 1717. ljeta osvojio princ Eugen plemenit vitez. Sad je jedna kopija toga plana (more se kupiti kod izdavača »Archiv-Verlag«) bila svečano uručena turskomu veleposlaniku u Beču Kadri Edževitu Tezdžanu — to je on ki je u novina Die Presse nediplomatski „opanjkavao“ Austriju — pak se i oko uručivanja toga plana pravi državna afera.

Projekt »Bakine jabuke« u sklopu medjunarodne školske inicijative

Pošlo školsko ljeto skupina školarov Gimnazije u Čakovcu provodila je projekt »Bakine jabuke« u sklopu medjunarodne školske inicijative Europske škole za živući planet u organizaciji Svitske zaklade za obrambu prirode (Wwf Austrija) i Zaklade Erste. Proučavajući stare sorte jabuk i dokazujući kako njevom konzumacijom smanjujemo ekološki otisak, gimnazijalci iz Čakovca su na završnom susretu u Beču med trideset projektov iz deset europskih zemalj osvojili prvu nagradu.

Učnja u prirodi „sa svimi ćutili“

SVETI MIHALJ — Vrimenske neprilike ove jeseni bile su uzrok da GŠ Sveti Mihalj nije mogla kao navadno u septembru održati od školarov obljubljeno pišačenje u „Clusius-park prirode“. Ali 10. novembra je ipak bilo tako daleko. Dica prvih i drugih razredov vozila su se u Urbersdorf kod Novoga Grada, da proširu svoje znanje o prirodi. Učeniki/ce čuli su puno svega o ovom prirodnom rezervatu, ki je imenovan po poznatom nizozemskom botaničaru Carolusu Clusiusu. Ova zanimljiva ličnost boravila je pred već od 400 ljet u Novom Gradu kod grofov Batthyányjev.

Simpozij u Koruškoj: „Većjezičnosti od čuvarnice do mature“

NÖTSCH/GAILTAL — 150 pedagogov, roditeljev, znanstvenikov, zastupnikov školske vlasti iz Austrije, Talijanske i Slovenije je u Koruškoj diskutiralo jedan dan dugo o šansa većjezičnoga odgajanja.

Po sadržaju je bio simpozij dobra kombinacija izmed medjunarodnih znanstvenih izvješćajev i iskustav i dobrih regionalnih primjerov iz prakse. Znanost i istraživanje su se sastali s praksom:

Sastanak hrvatskih učiteljev Austrije

ŽELJEZNO — Hrvatski učitelji Austrije za opću i stručnu naobrazbu imali su 11. oktobra opet svoj jur tradicionalni sastank (jednoč u semestru). Ponude za naobrazbu nudi Pedagoška visoka škola Gradišća. Uživali su u gostoprimstvu Dvojezične gimnazije u Borti na čelu s direktorom Martinom Živkovićem. Došli su učitelji iz Gradišća i Beča. U prvom dijelu sastanka dogovorile su se o aktualni tema, različni naticanji, novoj maturi i novi sredstvi za podučavanje. U drugom dijelu bilo je predvidjeno malo upoznati manjinske institucije i društva južnoga Gradišća.

Hrvatska biblioteka kao svitionik

Prilikom svetačnoga otvaranja „Centar-biblioteke — Franjo Rotter« u Hrvatskom centru u Beču, četvrtak, 21. oktobra glavna tajnica ove hrvatske ustanove, Gabriela Novak-Karall je brojnoj publiki obrazložila nakane ove centralne hrvatske knjižnice u srcu Beča. Kako je uz ostalo naglasila „Ne moremo bez škole, i ne moremo bez knjig — iako smo dost dugo morali, pred svim mi ovde u Beču; i ne zaman je natpis na „torti kao poklon za otvorenje“ Knjiga naš život.

U Koljnofu jur po 15. put »Nakovićevo naticanje« u lipom govoru

Osnovna škola »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) redovito organizira ovu veliku manifestaciju u ku se uključuju sve hrvatske škole na ugarskoj strani Gradišća u ki podučavaju hrvatski jezik.

KOLJNOF — »Nakovićevo naticanje« u Koljnofu su ljetos priredili jur po 15. put. Četvrtak, 14. oktobra je u osnovnu školu u Koljnofu doputovalo oko 70 dice u starosti od 6 do 14 ljet. Došli su školari i školarice iz 10 škol. Ovo naticanje je pokrenula profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i poznata pjesnikinja Matilda Bölcs.