Učitelji 1960. ljeta na tečaju na Jadranu

GRADIŠĆE/HRVATSKA — Hrvatsko učiteljstvo u Gradišću je svenek znalo za važnost i potrebu poboljšanja i usavršavanje znanja hrvatskoga jezika. Zato su hrvatski intelektualci u Gradišću uvijek iskali i kontakt Hrvatskoj, tada još u sklopu Jugoslavije, a naravno još i puno ranije kada još nije bilo ni traga ni slijeda od Jugoslavije, ali takaj i sada, kada je ta politička tvorevina jur davno povijest i propala.

 

Naticanje školarov u lipom govoru »Mihovil Naković« u Koljnofu

Pri naticanju u recitiranju pjesmic i čitanje teksta školari dolnjih razredov moraju recitirati gradišćanskohrvatsku pjesmicu a starji školari moraju prezentirati tekst, koga su mogli pripraviti. Naticanje su priredili 13. oktobra  u medjuvrimenu po 16. put u osnovnoj školi »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska).

2. Medjunarodna kroatološka konferencija u okviru Hrvatskih studijov (2)

Pri 2. medjunarodnoj Kroatološkoj konferenciji u Zagrebu (29. IX. - 1. X.) u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća je bila tema „Hrvati izvan Hrvatske“. Veliku pažnju su posvetili problemu očuvanja hrvatskoga jezika, pred svim i u Gradišću, Austriji. Pri ovoj trodnevnoj konferenciji je sudjelivalo nekoliko desetak znanstvenikov i istraživačev.

Iz Austrije su sudjelivali znanstveniki Nikola Benčić, Robert Hajszan, Georg Holzer, Zorka Kinda-Berlaković, Gerlinde Stern-Pauer i Robert Sučić.
 

2. Medjunarodna kroatološka konferencija u okviru Hrvatskih studijov

2. medjunarodna Kroatološka konferencija u organizaciji Hrvatskih studijov Sveučilišća u Zagrebu održana je od 29. septembra do 1. okt. u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća. Pod peljanjem dr. sc. Sanje Vulić sudjelovali su znanstveniki, pretežno i slavisti iz Sjedinjenih Država, Nizozemske, Austrije i Australije kao Ugarske i Srbije ki su objavili knjige i/ili djela o Hrvati izvan Hrvatske. Tema ove kroatološke konferencije je bila „Hrvati izvan Hrvatske“ a sudioniki  su dali cijelovitu sliku o tom, kako se hrvatska kultura i hrvatski jezik gaju izvan Hrvatske.

Posjet školarov Klasične gimnazije R. Bošković iz Dubrovnika u Gradišću

GRADIŠĆE/DUBROVNIK — Četvrtak 29. septembra podvečer je autobus pun školarov i školaric klasične gimnazije iz Dubrovnika pod peljanjem dir. škole don Bernarda Pleše skupa s mons. dr. Petrom Palićem, generalnim vikarom Dubrovačke biškupije i pet profesoric došlo u Gradišće. Po vičeri u Vulkaprodrštofu su se smjestili u mladenačkom domu u Rušti. Petak jutro su se pod peljanjem Lukasa Kornfeinda odvezli u Beč. Pogledali su Schönbrunn i centar grada, a potom su mogli uživati koncert u Lisztovoj dvorani u Rajnofu i prezentaciju CD-a »30 ljet Krowodnrock« u Kugi u Velikom Borištofu.

Hrvatski povijesni institut u Beču: znanstveni skup Croatica-Austrohungarica

BEČ — U Hrvatskom povijesnom institutu u bečkoj Canisiusgasse 8.-10. septembra priredili su 3. medjunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Croatica-Austrohungarica. Dva dane dugo su stali na programu različna predavanja a treti dan su sudioniki na ovom skupu pohodili Gradišće i različne hrvatske ustanove širom zemlje. Skup je peljala dr. Sanja Vulić iz Zagreba.

 

Sveuč. prof. dr. Alojz Jembrih je dao pregled o situaciji hrvatskih studentov na bečkom sveučilišću u 15. i 16. stoljeću.
 

Školski jezični i kulturni tajedan u Hrvatskoj

ŽELJEZNO/HRVATSKA — Od 20. do 26. 6. o. lj., znači predzadnji školski tajedan, od pandiljka do nedilje, školari iz pet škol sjeverna Gradišća, iz Theresianuma, savezne gimnazije i trgovačke akademije Željezna i Matrštofa boravili su u Hrvatskoj.Učiteljica mr. Sanja Abramović i učitelj mr. Ivan Rotter su pratili 41 školara i školaricu, a mr. Angelika Kornfeind je peljala cijeli projekt.

Pet učiteljic završilo svoju hrvatsku izobrazbu na Pedagoškoj visokoj školi

ŽELJEZNO — Izobrazbu za Dvojezično i hrvatsko podučavanje na osnovni i glavni škola je ljetos u juniju završilo pet mladih gradišćanskohrvatskih učiteljic.
To su Ulrike Heppner (Uzlop), Yvonne Merčanić (Pinkovac – za glavnu školu), Helena Skodler (Pandrof; sada Trajštof) i Monika Polgar (Narda).

Školska fešta

Osnovna škola je pozvala na školsku feštu. Tom prilikom su predstavili izložbu fotografijov i brošuru s naslovom »90 ljet Gradišće — 435 ljet Nova Gora«. Projektom su se bavila dica svih razredov. Dica i učitelji su djelali oko pol ljeta dugo na ovom projektu, je rekao direktor osnovne škole  Nove Gore, Karl Knor. Polag direktora je smisao projekta, da dica vidu, kako su se seoski žitak i selo preminili tijekom desetljeć. Zadaća dice je bila, da sabiraju stare fotografije i da se pominaju s ljudi o stari navada i drugi važni dogodjaji u selu, je naglasio Knor.