U Gradišću premalo učiteljev s ispitom i za hrvatsko podučavanje

U Gradišću je s novim školskim ljetom za 241 školar manje nego lani. Ov razvitak ima i posljedice za učiteljstvo. Na obavezni škola je 110 učiteljev ili učiteljic stupilo u mirovinu, a 90 će novo nastupiti službu. Dokle u osnovni i glavni škola kao i gimnazija pada broj školarov, se pak u stručno obrazovni škola pokazuje plus. U pogledu na narodne grupe u Gradišću se more ustanoviti da je manje dvojezičnih školarov a isto tako i dvojezičnih učiteljev.

 
ŽELJEZNO — Pandiljak, 3. septembra je u istočni savezni zemlja a tako i u Gradišću počela opet škola. U Gradišću će s ovim školskim ljetom biti 32.359 školarov. Dvojezične škole će pohadjati 1255 školarov.

Školari iz Gradišća na jezičnom i kulturnom putovanju kroz Istru

Pandiljak 16. junija je 55 školaric i školarov iz pet škol sjevernoga Gradišća, iz Trgovačke akademije i gimnazije Matrštofa, iz Theresianuma, Trgovačke akademije, Trgovačke škole i Sav. gimnazije Željezna, jutro iz Željezna krenulo prema Sloveniji. Pratili su ih profesor hrvatskoga jezika mr. Ivan Rotter, mr. Petra Borota-Buranić i mr. Angelika Kornfeind, ka je organizirala putovanje.

 

Studenti Instituta za jezike Bečkoga sveučilišća u Velikom Borištofu

VELIKI BORIŠTOF — 15. junija je pohodila grupa studentic Veliki Borištof, kade su se informirale u različni javni institucija i o upotribljavanju hrvatskoga jezika. Grupu su peljali sveuč. profesori Rudolf de Cillia i Florian Menz, dobri poznavalci situacije u Gradišću i nam jako naklonjeni. Svoja istraživanja su počele studentice u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi, kade ih je dir. Štefan Zvonarić upoznao s dvojezičnim školstvom u Gradišću i dao temeljne informacije o narodnoj grupi.

Zlata medalija za osnovnu školu Vorištan

VORIŠTAN — Osnovna škola Vorištan je jedina „škola filatelistov“ u Gradišću. Pred šest ljet je iniciran projekt „filatelija u dvojezičnom podučavanju“. Vladin savjetnik Ivan Šlajšić podupira dicu pri ovom projektu.

 

Za dvojezični objekt „Ča nam se vidi u našoj okolini“ su dica dobila zlatnu medaliju pri »Hibra 2012« u Hirtenbergu.

 

Zbog zvanaredne ocjene će se vorištanski školski objekt kazati kao austrijski objekt pri »Mariborfila 2012«, to je izložba poštanskih markov regije Alpe-Adrije.

(OŠ Vorištan)

Školska razmjena s Rijekom

ŽELJEZNO/RIJEKA — Od 26. 5. do 2. 6. o. lj. boravilo je 14 školaric i školarov Savezne gimnazije u Željeznom u Rijeki kade su s profesoricom hrvatskoga jezika mr. Sabinom Nagy bili gosti Osnovne škole »Fran Franković«. Vas tajedan je stao pod geslom „Zeleno i plavo“. Za projekt odgovorna učiteljica gdja Nada Križan je skupa s profesoricom Marinom Frlan Jugo sastavila zvanaredno zanimljiv program i će nam još dugo ostati u pamćenju.