20 ljet Dvojezična savezna gimnazija u južnogradišćanskoj Borti

9. 9. u 9 uri ljeta 1992. se je Dvojezična savezna gimnazija Borta svetačno otvorila. Ondašnji ministar za podučavanje dr. Rudolf Scholten je tada takaj bio u Borti. Isto tako nazoči su bili ondašnji zem. pogl. Karl Stix i zamjenik dr. Franz Sauerzopf. Skupa s drugom brojnom prominencijom se novorodjeno dite pokrstilo, i to u zgradi Glavne školi u Borti. Od ljeta 1992. do 1995. je škola bila smješćena u zgradi glavne škole (1994.-’95. su dva razredi bili prik ulice u školi za izučavanje zanatov). U sljedećem dir. mr. Martin Živković replicira minulih 20 ljet ove jedine dvojezične gimnazije u Gradišću.
 
BORTA — Općina Borta je pod peljanjem načelnika Michaela Rácza jako podupirala utemeljenje ove gimnazije. Zato je postojala obaveza, da općina Borta za prva tri ljeta stavi na raspolaganje smješćaj i cijelu opremu. Utemeljenjem naše škole se ispunio Članak 7 Državnoga ugovora iz 1955.  ljeta. Od ljeta 1995. smo smješćeni u prelipoj vlašćoj zgradi. Naša gimnazija je jedinstvena pojava, ka se ne more lako najti kade drugdir.
 
Veljek za dvi narodne grupe se našlo prebivališće u jednoj zgradi, naime za nimškougarsko i za nimško-hrvatsko odiljenje.
Ljeto za ljetom je rastao broj razredov, i to za dva. U prvom školskom ljetu smo imali ukupno 38 školaric i školarov. Sada ih je 248. Ljetos će jur 13. generacija polagati ispit zrelosti.

U Gradišću premalo učiteljev s ispitom i za hrvatsko podučavanje

U Gradišću je s novim školskim ljetom za 241 školar manje nego lani. Ov razvitak ima i posljedice za učiteljstvo. Na obavezni škola je 110 učiteljev ili učiteljic stupilo u mirovinu, a 90 će novo nastupiti službu. Dokle u osnovni i glavni škola kao i gimnazija pada broj školarov, se pak u stručno obrazovni škola pokazuje plus. U pogledu na narodne grupe u Gradišću se more ustanoviti da je manje dvojezičnih školarov a isto tako i dvojezičnih učiteljev.

 
ŽELJEZNO — Pandiljak, 3. septembra je u istočni savezni zemlja a tako i u Gradišću počela opet škola. U Gradišću će s ovim školskim ljetom biti 32.359 školarov. Dvojezične škole će pohadjati 1255 školarov.

Školari iz Gradišća na jezičnom i kulturnom putovanju kroz Istru

Pandiljak 16. junija je 55 školaric i školarov iz pet škol sjevernoga Gradišća, iz Trgovačke akademije i gimnazije Matrštofa, iz Theresianuma, Trgovačke akademije, Trgovačke škole i Sav. gimnazije Željezna, jutro iz Željezna krenulo prema Sloveniji. Pratili su ih profesor hrvatskoga jezika mr. Ivan Rotter, mr. Petra Borota-Buranić i mr. Angelika Kornfeind, ka je organizirala putovanje.

 

Studenti Instituta za jezike Bečkoga sveučilišća u Velikom Borištofu

VELIKI BORIŠTOF — 15. junija je pohodila grupa studentic Veliki Borištof, kade su se informirale u različni javni institucija i o upotribljavanju hrvatskoga jezika. Grupu su peljali sveuč. profesori Rudolf de Cillia i Florian Menz, dobri poznavalci situacije u Gradišću i nam jako naklonjeni. Svoja istraživanja su počele studentice u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi, kade ih je dir. Štefan Zvonarić upoznao s dvojezičnim školstvom u Gradišću i dao temeljne informacije o narodnoj grupi.

Zlata medalija za osnovnu školu Vorištan

VORIŠTAN — Osnovna škola Vorištan je jedina „škola filatelistov“ u Gradišću. Pred šest ljet je iniciran projekt „filatelija u dvojezičnom podučavanju“. Vladin savjetnik Ivan Šlajšić podupira dicu pri ovom projektu.

 

Za dvojezični objekt „Ča nam se vidi u našoj okolini“ su dica dobila zlatnu medaliju pri »Hibra 2012« u Hirtenbergu.

 

Zbog zvanaredne ocjene će se vorištanski školski objekt kazati kao austrijski objekt pri »Mariborfila 2012«, to je izložba poštanskih markov regije Alpe-Adrije.

(OŠ Vorištan)

Školska razmjena s Rijekom

ŽELJEZNO/RIJEKA — Od 26. 5. do 2. 6. o. lj. boravilo je 14 školaric i školarov Savezne gimnazije u Željeznom u Rijeki kade su s profesoricom hrvatskoga jezika mr. Sabinom Nagy bili gosti Osnovne škole »Fran Franković«. Vas tajedan je stao pod geslom „Zeleno i plavo“. Za projekt odgovorna učiteljica gdja Nada Križan je skupa s profesoricom Marinom Frlan Jugo sastavila zvanaredno zanimljiv program i će nam još dugo ostati u pamćenju.

 

Studenti Bečke slavistike u Željeznu

BEČ/ŽELJEZNO — U konverzacijskom tečaju „dijalektologija“ na Slavističkom institutu Bečkog sveučilišta ovoga semestra govorimo i o jeziku, dijalektima kao i kulturi i povijesti gradišćanskih Hrvata. Iskoristili smo 25. 5. 2012. prigodu da ujedno obidjemo Željezno — na tragovima gradišćanskih Hrvata — u sjajnom vodjenju prof. dr. Nikole Benčića i prisustvujemo svečanosti posvećenoj prijevodu Biblije na gradišćanskohrvatski jezik u dvorcu Esterházyjevih.

 

Dvojezičan mjuzikl na OŠ Štikapron

Dica OŠ Štikapron su 25. maja u mjesnom društvenom domu predstavila dvojezičan mjuzikl s naslovom »Hrvatska ljubav«. Pokidob da štikapronska dica s velikim oduševljenjem jaču hrvatske narodne jačke, je učiteljica Ljuba Kelava počela premišljavati o školskom projektu. Štikapronska dica su petak, 25. maja predstavila ov dvojezični mjuzikl. Sudjelivalo je približno 50 školarov.

 

Ministrici predstavljen projekt »Hrvatski školski sustav za Beč«

Prilikom djelatne posjete nove ministrice vanjskih poslov i europske integracije Republike Hrvatske, prof. dr. Vesne Pusić Republiki Austriji a tim na nje posebnu želju i grad. Hrvatom 30. marca o. lj. glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall i Kurator te ustanove Petar Tyran predstavili su ministrici i zastupnikom gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov veliki skupni projekt Hrvatskoga centra kao u daljnjem i cijele hrvatske zajednice u Beču »Hrvatska škola u Beču/Austrija – Hrvatska – Mađarska/Trilaterala s budućnošću/Zajedno u Europskoj Uniji«.