Gimnazija u Gor­njoj Pulji — danas Pa­nonska gimnazija — slavi 50 ljet postojanja

U saveznoj gimnaziji u Gor­njoj Pulji, u takozvanoj Pa­nonskoj gimnaziji svetačnim aktom i šarim otpodnevom su se subotu, 4. maja spome­nuli osnovanja škole pred 50 ljet. 1963. ljeta su počeli s po­dučavanjem u zgradi gor­njopuljanske osnovne škole. Stoprv 1968. ljeta su se ško­lari i učitelji preselili u novoizgradjenu vlašću školu. Na ovoj gimnaziji su od samoga početka nudili hrvat­ski jezik kao slobodni pred­met a od 1987. se službeno zove Panonska gimnazija.

 

»Reci multi« s dvimi finalisticami u gradišćanskohrvatskom jeziku

Pri finalnom saveznom naticanju »Reci multi« četvrtak 28. februara u Internacionalnoj gimnaziji u bečkoj Neustiftgasse su sudjelovale i dvi školarice, ke pohadjaju Dvojezičnu Novu sridnju školu Veliki Borištof: Jana Ribarić iz Mjenova i Jana Heisinger iz Štamperka (obadvi vrijeda 14 ljet). U svojem govoru su switchale med nimškim i gradišćanskohrvatskim.

Dorica Zvonarić dobitnica naticanja u jeziki

ŽELJEZNO — Ovoljetno naticanje u strani jeziki, takozvani »Europa-Sprachenwettbewerb« za više škole opće naobrazbe su 7. februara po 23. put održali u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Školarice i školari su se naticali u sedam jezikov. Hrvati/ce su i ovo ljeto opet u lipom broju sudjelivali. Svaka škola je mogla javiti do četire kandidate ili kandidatice. Za hrvatski jezik su se naticale gimnazije iz Borte, Matrštofa, Gornje Pulje i dvi iz Željezna, Theresianum i Savezna gimnazija. Sve skupa se je naticalo 10 školaric i 2 školari.

Završna prezentacija eTwinning- projekta u Borti »Ovo se rači«

U Borti su četvrtak, 31. januara prezentirali rezultat dvoljetne suradnje med Osnovnom školom Borta, Dvojezičnom gimnazijom Borta i II. osnovnom školom u Čakovcu. U okviru eTwinning-projekta su se školari i školarice bavili jilom i recepti. Cilj projekta je bio forsiranje pedagogike u dvojezičnoj komunikaciji i uvezanje novih medijov, kao na primjer internet i slanje emailov. Polag učiteljice Sonje Krutzler, ka podučava hrvatski razred na osnovnoj školi u Borti, je eTwinning dobra platforma za prikgraničnu suradnju škol. O projektu su pak napravili knjigu »Ovo se rači«, u koj se predstavljaju dica iz Borte i Hrvatske. Uza to knjiga sadržava i recepte. „Posebnost je, da je knjiga na svi tri jeziki napisana, dakle na gradišćanskohrvatskom, standardnom hrvatskom i nimškom jeziku“, je naglasila Sonja Krutzler.

Školska suradnja OŠ Koljnofa s Buševcem

KOLJNOF — »Škola hrvatskoga jezika« naziva se projekt, koga su lani pokrenuli Osnovna škola »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) i partnerska škola u Buševcu u Hrvatskoj. Po drugi put su učitelji iz Vukovine dva tajedne dugo podučavali koljnofske školare na hrvatskom jeziku, i to u svi predmeti. Ovu razmjenu koordinira Ingrid Klemenčić, učiteljica u koljnofskoj osmorazrednoj osnovnoj školi. Kako je naglasila „dica jako napreduju pri učnji hrvatskoga jezika. Učitelji iz Hrvatske podučavaju naime isključivo po hrvatsku, jer ne znaju ugarski“. To znači da je nastavni jezik u predmeti samo hrvatski.