Marjane, Marjane… — školari gornjopuljanske gimnazije i trgovačke škole na putovanju u splitsko-dalmatinskoj županiji

GORNJA PULJA/SPLIT — Tajedan bez facebooka, a namjesto toga prekrasan pogled na (i u) Dioklecijanovu palaču s podrumi, na divni Trogir sa zvonika katedrale, i zvanaredni Hvar s tvrdjave Španjola. To ide u noge! :)
 

1. nagrada za Novu sridnju školu VB

VELIKI BORIŠTOF/SOLUNAK — Zemaljski školski savjet i Austrijski studijski centar za mir i riješenje problemov u Solunku (Schlaining) su raspisali naticanje prilikom jubilarnoga ljeta 2011. o temi „Povijest s budućnošćom - Gradišće za 90 ljet“. Školarice i školari dvih drugih razredov su se pod peljanjem učiteljic Otilije Steiger i mr. Ursule Neubauer u predmetu nimški jezik pokusili zaživiti u budućnost i su svoje fantazije zabilježili u obliku sastavkov. Jedni su drugim predstavili svoja djela i nadopunjavali ili ispravljali ako se je činilo potribnim.

Novi dvojezični školski podlogi Hkdc-a

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc) je izdao nove školske podloge za hrvatsko podučavanje. Pod geslom „Moje selo“ su izdjelali brošure s informacijami o pojedini seli za sve četire razrede osnovnih škol. Uza toga su za učitelje izdjelali mapu, godišnji plan, za planiranje podučavanja kroz cijelo ljeto. Na novi školski podloga i godišnjem planu je djelalo ukupno prik 50 učiteljev oko tričetvrt ljeta dugo. Od početka novoga školskoga ljeta ćedu podloge o dvojezični seli Gradišća koristiti u dvojezičnom podučavanju.

Novoseoska jedna od najstarjih škol

Društvo za muzej i kulturu na Hati (Muk) pozvalo je na svoju tradicionalnu ljetnu izložbu u seoskom muzeju nedilju, 10. julija, ku su uz muzičku pratnju Hatskoga kola otvorili predsjednik Muk-a stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić i direktorica u m. škol. nadsavj. Ana Kustrić. Tema je ove izložbe »Školstvo od početka do danas«. Kaže prije svega povijesne dokumente u vezi sa školom u Novom Selu početo od 1659. ljeta. Izložba bit će otvorena do jeseni po dogovoru s kustosom izložbe Feliksom Miletićem.

Uspješni put hrvatskih maturantov gornjopuljanske Panonske gimnazije — Od srca do srca

Srdačnost, zaufanost, zvijanost, priskočnost, kreativnost, velika pripravnost za različne projekte, dobra volja za učnju, marljivost, pažljivost, veselje, nadprosječna nadarenost, lipa skupčina, ljubav prema muziki i hrvatskomu jeziku, harmonija, otvorena srca… ovo je samo nekoliko natuknic ki mi napamet dojdu, kad mislim na moje ljetošnje maturante iz hrvatskoga jezika, ke sam smila kot učiteljica za hrvatski jezik i tamburicu sprohadjati od prvoga do osmoga razreda Panonske gimnazije.

Projektni dani Borištofcev u St. Gilgenu

VELIKI BORIŠTOF — Projektni dani 4. razreda Dgš Veliki Borištof od 23. do 26. 5. pod peljanjem razrednice, Heli Domnanović su imali dvoja težišća. Prvo težišće je bio grad Solnograd, a drugo je bilo Jezero Sv. Wolfganga. Pandiljak 23. 5. smo se sastali jutro na kolodvoru u Keresturu, odakle smo se odvezli vlakom do Beča. Posebna je onda bila vožnja iz Beča s „railjet“ vlakom, ki se vozi s 200 km/h.

Gradišćanskohrvatski učitelji na studijskom putovanju kroz Hrvatsku i Bosnu

Na poziv zemaljske nadzornice za hrvatsko školstvo u Gradišću, dvorske savj. mr.  Edite Mühlgaszner, Mas se je spravilo blizu 40 gradišćanskohrvatskih učiteljev i učiteljic iz svih školskih formov — od čuvarnice, osnovne škole, glavne škole, nove sridnje škole, gimnazije ča do visoke škole — kako i iz svih gradišćanskohrvatskih regijov od sjevera do juga na skupno putovanje. Od srijede 1. do nedilje 5. junija putovali su autobusom kroz „staru domovinu“ Hrvatsku i Bosnu. Peljao ih je putnički kao i duhovno na jako intenzivan način farnik Cogrštofa, desetnik Željko Odobašić.

Školska fešta u Glavnoj školi Sveti Mihalj

U petak, 17. junija su školari i školarice GŠ Sveti Mihalj u dvorani za gimnastiku priredili školsku feštu. Probe su počele jur tajedne prije. Otpodne je bila generalna proba i došli su — kao i u prošli ljeti — školari osnovnih škol i čuvarnice i si pogledali zanimljiv program. Navečer je bila dvorana nabito puna s roditelji, starimi starji, prijatelji i poznanci. Po pozdravni riči gospodina direktora započeli su program školari osnovne škole Svetoga Mihalja. Jačili su i hrvatsku pjesmu „Kad si srićan“. Dica, ka se uču hrvatski, oduševila su publiku.

Projektni dani u Osnovnoj školi Gerištof

GERIŠTOF — Od 30. maja do 1. junija prebavili su školari i školarice 3. i 4. razreda OŠ Gerištofa u H2O-termi. Sprohodnice Mirijam i Otilija Meršić su se srkbile dan i noć za male plivače i plivačice. Prve dva dane se je naime kretalo sve za vodu i plivanje. Uz plivački tečaj, pri kom su načinili školari i školarice plivačke ispite, su bili takozvani „Waterballs“ highlight ovih danov.  To su velike labde od vode, u ke stupu dica nutar i tako hodu po vodi. To ali laglje izgleda nego je zaista!