Pjesnik Marko Pogačar na Saveznoj gimnaziji u Željeznom o kreativnom pisanju

ŽELJEZNO — Petak, 11. 3. o. lj. bio je Marko Pogačar, hrvatski pjesnik, gost na Saveznoj gimnaziji u Željeznom. Rodjeni Splićanin, ki momentano boravi kao „Pisac na rezidenciji“ (Writer in Residence) u Beču, držao je edukacijsku djelaonicu kreativnoga pisanja za hrvatske školare petoga do osmoga razreda. Razgovarao je s dicom o socijalnom isključenju, o njegovi uzroki, posljedica i o tom na ki način bi mogli prepričiti socijalnu isključenost, odnosno o tom ki bi se tribao najveć za to zalagati da ne bi nijedan bio isključen iz društva zbog etničkih, vjerskih, spolnih...

Gradišćanskohrvatske vježbe na Slavistiki

BEČ — Sljedeći, to je ljetni semestar 2011. se opet nudu gradišćanskohrvatske vježbe s temom „Die Burgenlandkroatische Kultur in Österreich“ (Gradišćanskohrvatska kultura u Austriji) na Bečkom sveučilišću. Ove vježbe će držati dr. mr. Zorka Kinda-Berlaković petkom (8.00-9.30) u seminarskoj hiži 4 na UniCampusu u dvoru 3. Vježbe su mišljene za studente svih studijskih smirov jer se moru zaračunati kao izborni predmet. Prijave se primaju na prvoj uri, ka će biti 18. 3. 2011.  

Tome Mühlgassner je dobitnik »Kulturne nagrade« 2011. ljeta

Zemlja Gradišće je 20. januara dodilila kulturne nagrade za 2011. ljeto. Med šest odlikovanih je bio i dr. Tome Mühlgassner (72). Rodjeni Cogrštofac je uz drugo duga ljeta bio predsjednik Zavoda za narodno obrazovanje i je peljao Haydnov zbor. Bio je direktor Savezne gimnazije Željezno i se je posebno angažirao za matematiku.

Direktorica Frida Arth školska nadsavjetnica

Direktorica dvojezične osnovne škole u južnogradišćanskom Bandolu, Frida Arth, je primila službenu titulu školske nadsavjetnice. Dekret joj je pred Božići predao predsjednik Zemaljskoga školskoga savjeta Gradišće, dr. Gerhard Resch. Škol. nadsavj. dir. Frida Arth se jur desetljeća dugo osebujno angažira za očuvanje hrvatskoga jezika i je uz drugo autorica nekoliko učbenikov za dvojezično podučavanje u Gradišću.

Dobitniki naticanja u istočni jeziki

Pri naticanju u istočni jeziki u govoru i pisanju su u Željeznu održali finale. Hrvatsko naticanje su dobili Marija Elena Steszgal iz Santaleka i Viktorija Kuzmić iz Gerištofa. Naticanjem kanu podupirati većjezičnost, je rekao inicijator konkurencije, zamjenik zemaljskoga poglavara Franc Steindl (Övp). Dobitnica u govoru je Viktorija Kuzmić iz Gerištofa. Naticanje u pisanju sastavkov je dobila Marija Elena Steszgal iz Dvojezične gimnazije u Borti. Druga je nastala Dijana Jurković iz Željezanske gimnazije a treta je nastala Katrin Fazekas iz Trgovačke akademije u Gornjoj Pulji.

NOVA GORA - Predbožićna priredba u osnovnoj školi

Ljetos su jur po 27. put po redu u osnovnoj školi održali predbožićnu priredbu. Nedilju, 12. decembra je množina ljudi iz sela i okolice došla u školu. Ravnatelj škole Karl Knor je pozdravio goste, med njimi i načelnika Danijela Neubauera i vicenačelnika Erwina Radostića kao i školskoga nadzornika Roberta Novakovića i seljačkoga komornika Siegfrieda Štekovića. Dica su predstavila jačke i pjesmice na nimškom, hrvatskom i engleskom jeziku. Muzički su priredbu pratili učitelji mag. Hanzi Živković, Silvija Živković, Rozvita Staudinger i Karl Knor.

Hkd kod mature odbija predlog ministrice

ŽELJEZNO — U vezi s upeljanjem centralne mature na austrijski sridnji škola je Hrvatsko kulturno društvo sada reagiralo na pismo savezne ministrice za podučavanje, umjetnost i kulturu Klaudije Schmidt. To je javila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće. Polag riči predsjednika ddr. Stanka Horvata Hkd odbija predlog ministarstva, polag koga se pismena matura u hrvatskom jeziku omogući ministarskom odredbom, a ne zakonom.

Simpozij »100 ljet Hrvatske novine« s vrlo zanimljivimi referati

Hrvatsko štamparsko društvo ljetos svečuje 50 ljet svojega postojanja a ujedno i sto ljet od prvoga pojavljivanja prvih svitovnih hrvatskih novin, tada s naslovom Naše novine. Tom prilikom je Hrvatsko štamparsko društvo u suradnji s Hrvatskim centrom u Beču srijedu, 8. decembra priredio simpozij na temu »100. ljet Hrvatske novine«. Pri tom su se znanstveniki i stručnjaki bavili obljetnicom utemeljenja ovoga tajednika gradišćanskih Hrvatov sa sidišćem u Željeznu ali s djelokrugom ne samo u Austriji nego i u susjedni zemlja. Slavist mr.

2011. – Europska godina volontiranja

Od 20. do 27. studenoga je 11 školaric i školarov iz Pule pohodilo hrvatske školarice i školare 5. i 6. razredov Savezne gimnazije u Željeznom. Dosada je ove uspješne i korisne razmjene svako ljeto s velikim angažmanom peljala profesorica Marieta Ðaković, ka u medjuvrimenu podučava na sveučilišću u Puli, tako da su dica ov put došla sa svojom profesoricom nimškoga jezika, Isabellom Tarticchio, ka je jur kao školarica sudjelovala pri razmjeni i zato isto jako zainteresirana da se razmjena i nadalje organizira.