Poslaniki EU-a podupiraju koruške Slovence

Bruxelles – Predstavniki političkih organizacijov slovenske manjine u Koruškoj su 8. aprila u Europskom parlamentu u Bruxellesu predstavili svoju peticiju o manjkajućem ostvarenju manjinskih prav u Austriji. Stranka Enotna lista (EL), Zveza slovenskih organizacijov (ZSO), Narodni savjet koruških Slovencev (NSKS) in Skupnost koruških Slovencev i Slovenkov (SKS) su lani u novembru predložili odboru Europskoga parlamenta peticiju, u koj upozoravaju na nedostatke u Austriji.