O nama

 • Hrvatsko štamparsko društvo djeluje za sve Gradišćanske Hrvate. U njem se najdu angažirani Hrvati različnih političkih i društvenih svitonazorov s ciljem da tradiraju hrvatsku rič i kulturu a da ujedno i potpomažu u produciranju novih produktov i tim potpomažu napredovanje i razumivanje nove svisti i novoga samorazumivanja, samopouzdanosti Gradišćanskih Hrvatov. Uza to je važno djelovanje Hrvatskoga štamparskoga društva odnosno njegovoga predsjedničtva, proširenoga odbora društva kao i članov, da po mogućnosti informira većinski narod o odjelovanju Gradišćanskih Hrvatov i da crtanjem objektivne slike onim oduzima strah pred narodnimi manjinami, ki ne vladaju njevimi jeziki. Uza to je jedan od glavnih ciljev društva, da vabi za simpatiju i kod onih, ki ni aktivno ni pasivno ne vladaju (gradišćansko)hrvatskim jezikom.
 • Pod nazivom »Gradišćanski Hrvati« podrazumivamo Hrvate i Hrvatice porijeklom iz Gradišća, Ugarske, Slovačke, Moravske i Beča, ki su povijesni, kulturni i jezični dio hrvatskoga naroda, naseljeni u ovom prostoru u 16. i 17. stoljeću.
 • Temelji (ili kriterije) našega identiteta kao Gradišćanski Hrvati su gradišćanskohrvatski materinski ili očev jezik i kultura ili simpatija ili emotivna veza Gradišćanskim Hrvatom. U toj većjezičnosti i multikulturnosti vidimo posebnu vridnost. S Hrvatskom nas veže povijesno porijeklo, jezik i kultura.

 

Cilji Hrvatskoga štamparskoga društva

 • Djelovanje na svi medijski sektori na hrvatskom jeziku, a po potrebi i na drugi jeziki, kao n.pr.
  a) informiranje Gradišćanskih Hrvatov i opće javnosti
  b) širenje književnosti na originalnom jeziku ili na različni prijevodi;
  c) produciranje i/ili širenje audio-vizualnih sredstav na hrvatskom jeziku ili na drugi
  d) Različne mjere za očuvanje i razvijanje Hrvatov u javnom i privatnom životu
 • Pomoću toga djelovanja širenje i gajenje hrvatske kulture. Djelovanje je usmireno na Hrvate kao i opću javnost bez obzira i negledeć na njevu ideološku, partijsku, vjersku, socijalnu ili drugu pripadnost.
 • Širenje gradišćanskohrvatskoga normiranoga jezika i postepeno približavanje hrvatskomu standardu.
 • Povišenje broja suradnikov, regionalnih urednikov, članov društva i pretplatnikov tajednika Hrvatske novine.
 • Izdavanje medijskih produktov svake vrsti i za druga društva, institucije i pojedince na gospodarskoj bazi.