BEOGRAD — Ov turski plan Druge opsade Beča 1683. ljeta najden je u Beogradu kada ga je 1717. ljeta osvojio princ Eugen plemenit vitez. Sad je jedna kopija toga plana (more se kupiti kod izdavača »Archiv-Verlag«) bila svečano uručena turskomu veleposlaniku u Beču Kadri Edževitu Tezdžanu — to je on ki je u novina Die Presse nediplomatski „opanjkavao“ Austriju — pak se i oko uručivanja toga plana pravi državna afera. Prošlo ljeto, kada sam reproducirao na desetke sličnih planov za izložbu »Hrvati u Beču« fotografirao je Mijo Jurić i ta plan — ali za svoju upotrebu, jer se radi o jako shematiziranom i nepreciznom planu na kom nije bilo (dobro) prikazano Hrvatsko Selo, pak ga nisam uzeo za našu izložbu.

 (Josip Seršić)

Kategorije