NÖTSCH/GAILTAL — 150 pedagogov, roditeljev, znanstvenikov, zastupnikov školske vlasti iz Austrije, Talijanske i Slovenije je u Koruškoj diskutiralo jedan dan dugo o šansa većjezičnoga odgajanja.

Po sadržaju je bio simpozij dobra kombinacija izmed medjunarodnih znanstvenih izvješćajev i iskustav i dobrih regionalnih primjerov iz prakse. Znanost i istraživanje su se sastali s praksom:

Michael Byram (sveuč. prof. na University of Durham, England, stručnjak Vijeća Europe) je ustanovio, da većjezičnost nije samo pitanje komunikacije nego i element stvaranja identiteta. Elisabeth Allgäuer-Hackl i Kathrin Oberhofer (istraživačka grupa Dyme-Dynamics of Multilingualism with English, Sveučilišće Innsbruck) su dokazale, da većjezičnost ima kognitivne prednosti u kreativnom i analitičkom mišljenju i doprimi komunikativnu http://www.crodict.cm/deutsch-kroatisch/osjetljivost.html\o „osjetljivost auf deutsch“ osjetljivost i fleksibilnost. Vladimir Wakounig (sveuč. prof. na Alpe-Jadran-sveučilišću Celovac/Klagenfurt) je na primjeru javne osnovne škole u Celovcu prezentirao model „djelomične imerzije“. Rico Cathomas (docent i obrazovatelj učiteljev i učiteljic za opću didaktiku i integralnu jezičnu didaktiku na Sveučilišći Freiburg i Bolcano) je oduševio s rezultati istraživanja u Švicarskoj i Južnom Tirolu.

Otpodne su se prezentirali u djelaonica daljni primjeri, koncepti i iskustva iz čuvarnice i škole. Referenti su bili došli iz Gradišća, Južnoga Tirola i Koruške. Iz Gradišća su referirale direktorica Elizabeta Seifried iz osnovne škole Mjenova o temi: „Regionalna većjezičnost i pregranično sudjelovanje“ i odgojiteljica iz fileške čuvarnice Marija Domnanović o temi „Moj jezik, tvoj jezik?“

Rezultati su pokazali, da jur ima čuda dobrih primjerov većjezične školske naobrazbe s dokazanimi prednosti za dicu.

0 Većjezično odgajanja doprimi dici ne samo jezične nego i socijalno-kulturelne sposobnosti za budućnost

0 Većjezičnost potribuje pozitivno okružje — ne samo roditelji i škola nego i politika i ustanove moraju šanse većjezičnosti prepoznati i je na svi područji podupirati.

Pod peljanjem zem. nadzornice mag. Edite Mühlgaszner i kotarskoga nadzornika Andreasa Benčića, Mas,MSc je sudjelovalo na simpoziji 14 pedagogov, direktoric i direktorov iz Gradišća.      (s. seifried)

Kategorije