„Dajti mladim na kormilo!“ — a ča, ako pak ne funkcionira?

Vrlo zamljiv je fenomen, ki se je pojavio u zadnji miseci i ljeti: Mladi rivaju u prve rede, na svi nuglji i kuti se trubi da triba mlade pustiti najpr i u prve rede, glasno i jasno se viče, da neka stari načinjaju mjesta mladjim i mladim. U medjuvrimenusu ovi stariji uprav ona generacija, ka je odrasla, „antiautoritarno“, velikodušno i otvoreno prema svitu, u duhu demokracije — jer su doznali od svojih roditeljev i starihstarjih, ča je ta diktatura i jednoumlje, politički diktat i društveni pritisak fašizma i komunizma.

450 ljet Hrvati u Novom Selu — prezentacija knjige Helmuta Štefana Miletića

Društvo za muzej i kulturu (MUK) Novo Selo u okviru svoje serije predavanj i priredab »HRVATI U NOVOM SELU 1570.-2020. — 450 ljet od doseljenja Hrvatov u Novo Selo« je nastavilo ovo spomenljeto s prezentacijom knjige Helmuta Štefana Miletića »1921 — Familientreffen. Die Deutsch-Westungarn werden Burgenländer« skupa s koncertom ženske vokalne skupine iz Raušera Young Voices. U svojoj knjigi H. Št. Miletić tematizira i medjusobne veze narodnih grup u ondašnjoj (Nimško-)zapadnoj Ugarskoj kao i njeve gospodarstvene, društvene i političke odnose. I hrvatska narodna grupa, pred svim na Hati, igra značajnu ulogu u knjigi. S autorom je razgovarao Petar Tyran. Članice ženske vokalne skupine Young Voices iz Raušera pod peljanjem Carmen Götz su u sklopu svojega koncerta premijerno izvele dvi hrvatske narodne jačke i jednu crikvenu.