Katoličanski ženski pokret se je sastao s novim biškupom Egidijem Živkovićem

ŽELJEZNO — Zastupnice Katoličanskoga ženskoga pokreta su se u minuli dani sastale s novim dijecezanskim biškupom Željezna dr. Egidijem Živkovićem u Željeznu. Sastanak su priredili u okviru Duhovnih vježbov za žene, pri ki je sudjelovalo već od 100 žen.
Kako je rekla predsjednica Katoličanskoga ženskoga pokreta, Gabi Carić, na Hrvatskom radiju Orf-a Gradišće je bila važna tema, da biškup E. Živković upozna djelovanje na bazi, dakle u dekanati i u pojedini fara dijeceze. Kako je nadalje naglasila Gabi Carić, žene da su dandanas angažirane u različni područji — i to u obitelji, u domaćinstvu i na poslu, tako da Katoličanski ženski pokret ženam kani nuditi mogućnost opušćenja.

Milo mi je ljudstva - piše Joško Preč

I moja jedina misao je: Milo mi je ljudstva. A druga: Oče oprosti im, jer ne znaju ča činu. Jur sam si obećao, da već neću pisati, ali ova rič „milo mi je ljudstva“ me je ponovo nukalo, da pišem, da izrazim moju solidarnost s nevoljnimi, potlačenimi, trpećimi. A ta druga: Oče oprosti im, jer ne znaju ča činu, valja i za nas. I danas ljudi ne znaju ča činu, i onda ne, ako su dobre volje: „Tohuvabohu“ je nastalo mišljenje na svitu.
Počelo je jur s tim, jer ako se je človičanstvo kroz evoluciju rodilo, ča i Crikva drži za moguće, ča je ta človik znao, ki se je razvio iz jedne živine, odnosno iz jedne vrste bliskoj opici. Nije znao ni komunicirati, nije imao jezika, počeo je s gestikulacijom. Iskao je smisao života, iskao je Boga, bio je velik siromah po našem smislu.

Služba poniznost - piše Joško Preč

Jezuš veli: Nigdor dvim gospodarom ne more služiti, Bogu, ili bogatstvu, ili sebeobožavanju. Služiti moramo svi, a ne čekati, da nam drugi služu. Pozvani smo, da Boga spoznamo, ljubimo i njemu služimo. Tako i bližnjemu svojemu. Gdo ne kani služiti, ne ljubi ni Boga, ni človika. Nismo najemniki, ki to i to učinu i mislu, da su sve učinili, nego svim srcem, svom moću, odanošću služiti Boga, človika. Boga človik još služi, nedilju k maši pojti ni velik trud, ali truditi se za svakoga, svaki dan, cijeli život, je mnogo mnogo teže.

80. smrtni dan Ladislava Batthyány-Strattmanna

NOVI GRAD — U južnogradišćanskom Novom Gradu (Güssing) su se 22. januara spominjali smrtnoga dana blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmana, ki je umro pred 80 ljet. Sv. mašu u kloštarskoj crikvi je služio dijecezanki biškup dr. Egidije Živković.
Blaženi Batthyány-Strattmann je gradio u Gijeci i Körmendu bolnice i je kao vračitelj za oči besplatno pomagao siromahom. Umro je u 1931. ljetu u starosti od samo 61 ljeta.

Ljubav u poniznosti - piše Joško Preč

Ljubav i poniznost, dvi najmilije riči. Potiče me, da ov članak napišem. Sveta Elizabeta Ugarska je nek za druge živila. Otpovidala je svu diku, a bila je žena grofa od Türingije. Kao još malu divojčicu, dali su ju ovomu grofu za ženu. A po smrti muža se je čisto posvetila nevoljnim, siromahom, najodvratnije bolesnike je ona sama podvarala, zavijala im rane. Stoposto je shvatila tanač Jezušev: Ča ste jednomu od mojih najmanjih učinili, meni ste učinili, a ča niste ovim najmanjim bolesnim učinili, ni meni niste učinili.
Da, svečevati Boga iznad svega, ali Boga nek tako svečujemo iznad svega, da ljubimo ove bolesne nevoljne, kako ih je i Jezuš ljubio, susretao se s njimi, milo mu je bilo ljudstva.

Hrvatski Jandrof u središću pažnje novoga biškupa Egidija Živkovića

Novi dijecezanski biškup Željezna dr. Egidije Živković je 7. novembra takorekuć „službeno“ pohodio Hrvatski Jandrof u Slovačkoj i je tom prilikom blagoslovio novi križ na cimitoru, Dom ufanja u crikvenom parku a je služio i svetačnu sv. mašu na hrvatskom jeziku u koncelebraciji s mjesnim farnikom Jozefom Krupom i farnikom u Gijeci mr. Jončijem Karallom. Tim je biškup Živković jasno pokazao da se u svojoj natpastirskoj funkciji sada i kao biškup želji pobrinuti i za Hrvate u Slovačkoj.

Pripravite put gospodinu - piše Joško Preč

U zimi, kad su zapuhani i snigom zameteni puti, ne moremo iz stana van. Počnemo pute čistit, snig hitat, jer smo izolirani još i jedan od drugoga. Poslidnji prorok u Starom testamentu Ivan Krstitelj kriči: Pripravite put Gospodinu. Ako človik skuči pod terom griha, ne vidi ni van ni nutar sve je škuro, grih mu zame vid, kako će dojti do Boga, do pomirenja sa samim sobom, a još manje do pomirenja s drugimi ljudi.
Grih je najgorja uza, ka človika drži pod ropstvom. Géza Gárdonyi napisao je jedan roman pod imenom: Isten rabjai/ Robi Božji. A koliko romanov bi morali napisati pod imenom: Robi griha. Biti rob griha, to je strašno.

Rod smo izabrani - piše Joško Preč

Jezuš Sin Božji rodio se je zbog nas, da se mi svi rodimo za Boga. Marija rodila ga je svemu svitu, svim ljudem. Rodila se je ljubav na svit i ta ljubav širit će se po svem svitu, do konca svita, da se i mi svi pretvorimo u ljubav na vijeke. U Betlehemu se je ljubav rodila na svit i ljubav dominira i dominirat će i protiv najveće zloće, i nek ljubav more biti pobjednik, jer ljubav je Bog i Boga nigdor nikakova zloća i sva paklenska moć prevladati nemore.

Sveti Miklula i Novoj Gori

NOVA GORA - Došao Sveti Mikula. Kako i svako ljeto je Sveti Mikula 6. decembra na svojem putu kroz zemlju postao i u Novoj Gori i onde pohodio dom ognjogascev. Dobrotvornoga biškupa je primila množina dice, ka su ga jur željno očekivala, ali i njevi roditelji i staristarji kao i prijatelji. Na početku je načelnik a ujedno i zamjenik komandanta, Danijel Neubauer pročitao prigodni tekst, a farnik mag. Štefan Raimann je blagoslovio nazočne.