80 ljet farska crikva u Pinkovcu

PINKOVAC — Na kiritof, 26. septembra je fara Pinkovac svečevala 80. obljetnicu blagoslavljanja crikve sv. Jožefa. Mjesni farnik mag. Štefan Raimann, sin sela i zlatomašnik mag Raimund Temel i novi dijakon mag. Georg Vuković, po majki Pinkovčan, su skupa služili sv. mašu. Predjsednik farskoga savjeta Franc Čenčić je pozdravio vjernike i goste i je peljao kroz program. Muzički su kantor Jožef Kovač i Top-Pinkovac oblikovali svetačnu sv. mašu.

S Mjenovci i Gerištofci u Celje

MJENOVO — Srijedu. 25. augusta otpravila se je piše na put u štajersko Celje na veliko hrvatsko shodišće, Mariji Celjanskoj grupa iz Mjenova (15) i iz Gerištofa (5). Med njimi je i 7-ljetni Fabijan Milodanović marljivo putovao.

Subotu, 28. septembra napodne su svi zdravi stigli do predvidjenoga cilja kod Majke Božje Celjanske, i predali su svoje želje i molitve pred milosnim oltarom.

Srdačno se željimo zahvaliti organizatoru, predmoliteljem i vozačem ki su je pratili.

Posvećen Egidije Živković, novi i treti po redu biškup Dijeceze Željezno

Subotu dopodne, 25. septembra u Stolnoj crikvi u Željeznu su posvetili dr. Egidija Živkovića (47) novim i tretim po redu biškupa Željezna. Porijeklom iz Stinjačkoga Vrha (Hackerberg) i po Štefanu László-u drugi gradišćanski Hrvat na čelu Dijeceze Željezno. Na ov svetačni akt su doputovali vjerniki iz cijeloga Gradišća. Tako je došlo iz domaće fare biškupa, iz Stinjakov, nekoliko sto ljudi kao i mnogi iz Stinjačkoga Vrha, domaćega mu sela.

Biškup Egidije Živković na hrvatskom prilikom svojega posvećenja

Govor novoga biškupa na hrvatskom jeziku prilikom biškupskoga zaredjenje mons. dr. Egidija I. Živkovića, subotu, 25. septembra 2010. ljeta u Stolnoj crikvi sv. Martina u Željeznu.

„Dragi subrati i vjerniki hrvatskoga materinskoga jezika naše biškupije, moji dragi sunarodnjaki!

Radosnoga srca pozdravljam sve Vas, ki ste danas došli simo u Željezno, da s manom skupa podilite radost i proslavite moje zaredjenje trećim željezanskim biškupom, bili iz Gradišća, Beča, susjedske Ugarske i Slovačke ili iz naše stare domovine.

Hrvatsko shodišće u Lovretu

Lovreti su subotu, 18. i nedilju, 19. septembra održali tradicionalno hrvatsko shodišće. Subotnju večernju mašu je služio farnik u Pandrofu i Novom Selu mag. Branko Kornfeind a Hatsko kolo je muzički oblikovalo ovu večernju sv. mašu. Potom je bio ophod sa svićami. Svetačnu mašu nedilju je služio dezignirani biškup Željezna, mons. Egidije Živković. Jačili su vulkaprodrštofski crikveni zbor i klapa Vrime. Shodišće u Lovreti k Žalosnoj Mariji je završilo nedilju sa svetačnom pobožnošću u dvi otpodne.

I ljetošnje hrvatsko shodišće u Celje s puno vjernikov i iz susjednih zemalj

Jur kad su petak, 27. augusta prvi hodočasniki stigli u Celje, se je zadnja grupa vjernikov isti dan u šesti navečer otpravila na put: Klimpušci, ki su ljeto dan dugo čuvali pilj »Putujuće Celjanske Marije«, su štartali u maloj grupi da bi u štafeti u 24 ura stigli do Celja. Po ideji Bernharda Karalla je ukupno 50 ljudi u neprekinutoj trki nosilo ovu štatuu do Celja, kade su ju po ulazu pred večernjom mašom stavili na mjesto pred novim oltarom. Nedilju su ju pri vičernji predali Hrvatskoj katoličanskoj misiji Am Hof u Beču, kade ćedu ju svetačno primiti nedilju, 5.

Gdo je Bog? - piše Joško Preč

Gdo je Bog. To mi ne znamo, ali naši pokojni jur znaju. Poznaju Boga kakov je, i postali su njemu slični. U nebu živi na vijeke bezbroj spašenih u vječnom blaženom stanju. Človik ki čuda trpi na ovom svitu, a pak po smrti takovo veselje. Trpeći bi si rado posudili malo toga veselja radosti jur na ovom svitu. Mnogi mislu velu: zač trpiti, zač grih? Gdo si želji grih, gdo si želji muku, a ulovi ga? Na sve ovo dostat ćemo odgovor na drugom svitu, biti će nam sve jasno. Ta dobri, svemogući, sveznajući Bog otkriti će nam sve tajne.

Uoči jubileja »Gradišćansko zemaljsko shodišće« u Rimu

Na Veliku mašu, 15. augusta je Dijeceza Željezno slavila 50. obljetnicu utemeljenja. Dan kasnije je počelo gradiš-ćansko shodišće u Rim. 279 hodočasnikov je sudjelovalo pri ovom shodišću, med njimi 44 iz hrvatskih far. Deset farnikov i apoštolski administrator Pavao Iby je sprohodilo vjernike. Dezignirani biškup Egidije Živković je isto dijelom bio nazoči. Shodišće u Rim je zahvalni znak za utemeljenja Željezanske dijeceze pred 50 ljet, je rekao Pavao Iby. Gradišćanskim hodočasnikom se je u Rimu pridružila i delegacija gradišćanske zemaljske vlade.

Sveti Martin putuje po Gradišću

ŽELJEZNO — Brončana figura Svetoga Martina od početka miseca augusta boravi u Niuzaljskom dekanatu, jednom od dvanaest dekanatov Dijeceze Željezno. Svoje putovanje je ov kip, ovo umjetničko djelo kipara Paula Mühlbauera iz južnogradišćanskoga Olbendorfa počelo lani na Martinju, 11. novembra. A ljetos do Martinje će ov Sveti Martin proputovati sve dekanate Dijeceze.