Kralje ovoga svita ne moremo zvati kralje mira, iako je bilo i med kralji ovoga svita kraljev mira. Ali kralji ovoga svita se boru za tron. Kako kanu imati ljudi, ki ljubu pinez, sve već pinez, tako kanu imati i kralji, već i već kraljevstav pod svojim jarmom.


Pilat pita Jezuša: Si ti kralj? Da, kralj sam ali kraljevstvo moje nije iz ovoga svita. Ja nimam tankov, zrakoplovov, niti vojske, samo dvajset ribarov, to je moja vojska, ka nima ništ drugo, nego svoje mriže, ne da lovu ljude, nego samo ribe.


Farizeji me krivo napadaju, da stvaram nemir i da sam protiv reda i rimskoga carstva.


Glasim radost ubogim, je to nemir stvarati? Ozdravljam bolesne, je to nemir stvarati? Goristajem mrtve, je to nemir stvarati? Gladne nasićujem kruhom, je to nemir stvarati? Je to bunu spraviti protiv cesara? Ja nisam kralj u smislu ovoga svita, nego sluga, sluga svih. Da, kralj sam, jer kraljujem u srcu dobrih ljudi, da i oni sve već dobra činu s drugimi. Gdo od vas more posvidočiti, reći o meni, da sam učinio ikakov grih. Zač me hoćete odsuditi? I Pilat reče: Ja ne nahadjam nikakove krivice u ovom človiku.


Povijest se ponavlja, dobri ne proganjaju zle, ali zli dobre, da! Koliko je mučenikov, ke nisu zbog griha, nego svoje dobrote usmrtili. Zli proganjaju dobre, jer su im trn u oku. Blaženi kardinal Stepinac je morao zato umriti, jer mu je bio govor: da da, ne ne. A u Glasu koncila čitamo to ne jednoč, kako novine umrazuju Crikvu, vjernike, ljude poštene, sa svakakovimi izmišljotinami. A zač ta ponovni napad na Crikvu? Jer, hvala Bogu, hrvatski narod se sve jače povraća Bogu, osebujno mladina i to je trn u oku bivšim komunistom, bezbožnjakom, ki ostaju i na dalje u nevjeri. I ponavljat će se sve ovo do konca svita. Kristuš kralj, kraj s njim! Komu je vlast, bogatstvo užitak sve, ta ne triba Boga. Komu ne veli zapovid: Ljubi Boga i bližnjega svojega ništa, zato, kad ne vjeruje ni u Boga, ni u človika. Za ovakove je človik samo masa i hoćedu još veću masu stvoriti iz človika, jer nad masom moru vladati, ali ne nad pobožnim, svisnim človikom. Jezuš je pred Pilatom izravnano stao, a ne prignutom glavom. Kristuševo kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi, mira. Temeljni kameni ovoga orsaga su Bog i ljubav bližnjega. Ljubav stvara, mržnja ruši. Ljubav podiže a mržnja doli vuče u ništa. Ljubav je privlačna, a mržnja odbija. Ljubav tepli a mržnja smrzuje. Ne on je kršćan, ki je pokršćen, nego on ki ljubi i voli stvara mir oko sebe. Mira tvojega da budem glas, ponavljamo sv. Franju u pjesmi od sv. Pavla u ljubavi. Ovi su bili heroji mira i ljubavi.


A zač? Jer su bili nasljedniki Jezuševi svim srcem, svom dušom i svom pameću. Nek ti ljudi znaju, moru veliko stvoriti, ki su puni duha, i to Duha Svetoga. Svemira, svega svita središnja točka je Bog, Bog kao centrifugalna moć. Bogu kao sunce, sve druge planete, zvijezde privlači, sa svojom privlačnom moćom. Ovo valja u potpunom smislu na Boga, Bog svakoga privlači. Ako se neko od ove privlačne moći Božje odkine, zgubljen je. Bludi po svitu, kao ta zvijezda, ka je ostavila svoj put. Takova zvijezda more nastati katastrofa i za našu zemlju, Bog nedaje, sve nas more zničiti. Tako zniči človika samoga sebe, ki se je od Boga odvojio.


Zato korekcija. Korigirati svoj život, ča je bilo grbavo, neka bude ravno, da idemo prema našem poslidnjemu cilju, prema Bogu, dobri i zli. Biti ćedu na račun pozvani, i ti ki su ga zatajali. Zato molimo: Dojdi kraljevstvo Tvoje, da dobro nadvlada zlo i bude s nami Bog, sve u svemu.

p

Kategorije