Novi dijecezanski biškup Željezna dr. Egidije Živković je 7. novembra takorekuć „službeno“ pohodio Hrvatski Jandrof u Slovačkoj i je tom prilikom blagoslovio novi križ na cimitoru, Dom ufanja u crikvenom parku a je služio i svetačnu sv. mašu na hrvatskom jeziku u koncelebraciji s mjesnim farnikom Jozefom Krupom i farnikom u Gijeci mr. Jončijem Karallom. Tim je biškup Živković jasno pokazao da se u svojoj natpastirskoj funkciji sada i kao biškup želji pobrinuti i za Hrvate u Slovačkoj.

 

HRVATSKI JANDROF — Bio je to velik dan za Hrvatski Jandrof u Slovačkoj, veljek za granicom kod sjeverogradišćanske Gijece kada je novi željezanski natpastir Živković došao u selo, da onde skupa s brojnimi vjerniki služi hrvatsku sv. mašu i da blagoslovi novi križ na cimitoru, djelo Franje Treuera (križ su postavili 17. oktobra prošloga ljeta HN su o tom pisale). U svečanoj povorki su išli od crikve do cimitora. Po blagoslavljanju križa je biškup Egidije Živković još išao do groba nedavno umrle tete Katice Novak, s kom ga je vezalo posebno prijateljstvo. Onde se je pomolio a u povorki su pak svi išli najzad do crikve.
Po svetačnom ulazu u nabito punu crikvu i uz nazočnost i visoke diplomacije — austrijski veleposlanik u Slovačkoj i rodjeni Pandrofac dr. Marko Vuketić i njegov hrvatski kolega u toj službi Tomislav Car — je počela svetačna sv. maša ku je predvodio sām biškup u koncelebraciji mjesnoga farnika Jozefa Krupe i farnika u susjednoj Gijeci Jončija Karalla. Krupa je cijelu mašu pratio na hrvatskom i je pozdravio Živkovića rekavši „Neka vaš pohod Jandrofu bude velik blagoslov Jandrofu i priznanje Hrvatom u ovom selu“. U svojoj prodiki na hrvatskom jeziku se je biškup bavio pred svim i značenjem križa za kršćane i za vjeru. Po maši je bila agapa pred crikvom.           (uredn.)

 

>> Galerija