U okviru serije predavanj Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču — u organizaciji voditeljice dr. Sanje Vulić u Hrvatskom centru u Beču — 9. decembra minuloga je časna sestra iz reda Naše Gospe, doc. dr. sc. Katarina Koprek referirala o temi „Koje su crikvene popijevke gradišćanskih Hrvatov prihvaćane u staroj domovini?“.

Kako je referentica naglasila pred malim ali izabranim krugom zainteresiranih slušateljev sastavljači rukopisnih crikvenih zbirkov med gradišćanskimi Hrvati su bili: Jure Vajković, Vid Glogovac, Ivan Wimmer, Anzelm Horvath, Mihael Derkić, Ludvik Kuzmić, File Sedenik, Mihovil Naković, Martin Borenić i Ivan Vuković.


Katarina Koprek je završila Srednju glazbenu školu u Zagrebu i potom pristupila redovničkoj zajednici časnih sestar Naše Gospe (Notre Dame), u koj je prve redovničke zavjete položila 1982. Upisala je studije glazbe na Institutu za crikvenu glazbu »Albe Vidaković« pri Katoličanskom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1987. ljeta a 1989. stekla je drugu diplomu, ov put na Institutu za kršćansku duhovnost pri istom fakultetu. Od 1987. do 1994. bila je orguljašica i voditeljica crikvenoga zbora i liturgijskoga pjevanja u župi sv. Blaža u Zagrebu i u fari Majke Božje u zagrebački Remeta. Istodobno je vršila službu učiteljice novakinja (tj. magistre) u svojoj redovničkoj zajednici. Ljeta 1994. nastavlja studij glazbe na »Pontificium Institutum Musicae Sacrae« u Rimu. Magistrirala je 2000. na Odjelu za gregorijanski koral, a doktorirala 2002. u istom rimskom Institutu disertacijom Semio-modalita gregoriana. Od 2003. zaposlena je na »Institutu za crikvenu glazbu Albe Vidaković«. Katoličkoga blagoslovnoga fakulteta Sveučilišća u Zagrebu. Od 2003. vanjski je suradnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišća u Zagrebu —Odsjek Petrinja. Od 2009. još predaje i na Teološkom studiju Družbe Isusove u Zagrebu. Predavala je kao vanjski suradnik i na Katoličanskom bogoslovnom fakultetu u Rijeki. Objavila je knjigu »Semio modalita gregoriana«, kao i brojna znanstvena djela u različiti europski znanstveni časopisi. Takaj je držala referate na brojni znanstveni skupi.

(uredn.)

Kategorije