Krtež: molu za dijecezanskoga biškupa

KRTEŽ — Molitva za biškupa i za njegove suradnike se drži svaku 3. nedilju u misecu u hodočasnoj crikvi u južnogradišćanskom Krtežu (Gaas). Farnik Johannes Lehner ki je bio čuvar Marije u vinogradu u Krtežu je pak naprikzeo ovu funkciju. Svaki ki našemu biškupu u molitvi, u ljubavi i u solidarnosti kani pokazati poštovanje, pozvan da dojde na misečnu mašu. Geslo ove maše je Jezuš je glasno zakriknuo: Lazarus dojdi, da je mrtvac oživio. Kakovu moć imaju pastiri, biškupi i farniki i kakovo povjerenje.
 

Svetak Unebostupljenja - piše Joško Preč

Jezuš se je kroz četrdeset dan mnogo puti skazao svojim apoštolom. Onda je otpelja do Betanije, blagoslovi je i uzdigne se u nebo.
Jezuš, Sin Božji, sišao je na zemlju, postao človikom i sada se kao Bogočlovik vraća onamo, odakle je došao, ocu i sjede na desnu njegovu. On Jezuš je sa svojim tijelom proslavio i nas, naše tijelo, da ćemo se i mi na koncu svita, pokazati u nebu, ne nek dušom, nego i tijelom. On, Jezuš kao prvorodjeni vratio se je k Ocu, da nam pripravi mjesto.

Novo nebo i nova zemlja - piše Joško Preč

Po tom sam vidio novo nebo i novu zemlju. Jer prvo nebo i prva zemlja je minula, i morja već nije. /Otkr.21,1./
Pred kih petnajst milijardi ljet, još nije bilo zemlje, niti neba. Ova zemlja će preminuti i rodit će se novo nebo i nova zemlja. A ta Bog, ki nima početka niti konca, ča je jur sve stvorio, ča mi ne znamo onde na drugom svitu, kako piše sv. Pavao u pismu pišeno Korinćanom: „Ča oko nije vidilo, uho nije čulo, ča u človičje srce nije prišlo, to je pripravio Bog onim, ki ga ljubu.“ /Kor.2,9./

Biti sluga svih - piše Joško Preč

Jer sin človičanski nije došao zato, da mu služu, nego da on „služi“ i da svoj život dā za otkupljenje mnogih.
Apoštoli Jakov i Ivan htili su siditi uz Jezuša na samitni stolci, kad uspostavi Jezuš zemaljsko kraljevstvo Židovov, ki pak onda neka kraljuju nad svitom. Oni nisu razumili, da kraljevstvo Jezuševo nije iz ovoga svita. Ovo je rekao Jezuš pred Pilatušem i kad su ovo apoštoli čuli, ostavili su ga, pobigli su. Ništa iz kraljevstva židovskoga na ovom svitu.

Zagledaj se u nebesa - piše Joško Preč

Jezuš se pokaže na brigu Taboru Petru, Jakovu i Ivanu u svojoj diki. Na to Petar: Dobro je nam ovde biti, načinit ću tri šatore, tebi jednoga, Mozešu jednoga i Iliji jednoga. Zabio je na dom, obitelj, na sve drugo, jer je bio jako blažen.
Mislimo li mi većput na nebesko blaženstvo? Imamo želju za nebom? Nigdor na svitu nije potpuno blažen. Uvijek, nam nešto fali. Zaista je Zemlja suzna dolina, puna nevolje, plača, suz.

Zatvorit ćedu sjemenišće Dijeceze Željezno u Beču

BEČ — Kako se je doznalo iz Biškupskoga dvora u Željeznu ćedu Dijecezansko sjemenišće bogoslovov u Beču naredno zatvoriti. Od jeseni dojdućega ljeta da ćedu se studenti teologije budući duhovniki dijecezov Beč, Sankt Pölten i Željezno skupno školovati.
Planirano je to u sjemenišću bečanske biškupije u 9. kotaru Boltzmannovoj ulici. Nekoliko crikvenih medijov kao npr. Kathpress je jur informiralo o predvidjenom slaganju spomenutih sjemenišć i da kanu stvoriti centralnu instituciju.

Susret s veseljem i tugom piše Joško Preč

Jedan doživljaj, ki i po dugljem času živi u meni. Jedno malo dite dražesno, ljubezno, puno smiha i jedna majka, gluha turobna, slomljena, izgleda, da je ledična, neudata.
Imam pravicu kad se po ulici šećem u Juri, da najprvo pozdravljam ove male, jer njev nekrivičan smih, njevi mali okaci, lice me uvijek jako jako razveselu.
Ova sirota mama sidi slomljena na ulici i drži ruku, čeka milodare. Ja ju gledam, ali gledam skoro neprestano nje malo dražesno dite. Svaki posmih mi je posmihom vraćalo. Još i moć je ulovio ov smih ovoga diteta u meni.

Blagoslovio ih je i zdiže se u nebo - piše Joško Preč

Jezuš otpelja apoštole prema Betaniji, blagoslovi je i zdigne se u nebo. Apoštoli su se s velikim veseljem vratili u Jeruzalem. Ali i jedan otac ćuti, da mu je došla skradnja ura. Pred podnevom pozove skupa svoju mnogobrojnu obitelj i blagoslovi je i reče im, popodne ću umriti — i umro je. Vjerujemo, da se je i ov zdignuo u nebo.
Jezuš moli, da nas očuva od svega zloga i veli, da je Oca proslavio na zemlji, djelo je izvršio. Moremo reći, da je i ta otac izvršio svoje djelo, blagoslovio svoje i otišao k Ocu.