ŽELJEZNO — Zastupnice Katoličanskoga ženskoga pokreta su se u minuli dani sastale s novim dijecezanskim biškupom Željezna dr. Egidijem Živkovićem u Željeznu. Sastanak su priredili u okviru Duhovnih vježbov za žene, pri ki je sudjelovalo već od 100 žen.
Kako je rekla predsjednica Katoličanskoga ženskoga pokreta, Gabi Carić, na Hrvatskom radiju Orf-a Gradišće je bila važna tema, da biškup E. Živković upozna djelovanje na bazi, dakle u dekanati i u pojedini fara dijeceze. Kako je nadalje naglasila Gabi Carić, žene da su dandanas angažirane u različni područji — i to u obitelji, u domaćinstvu i na poslu, tako da Katoličanski ženski pokret ženam kani nuditi mogućnost opušćenja.


Nadalje su predstavili novu mapu »Kreativno kroz crikveno ljeto«. Ova mapa se more kupiti kod Katoličanskoga pokreta i stoji 25 E. Katoličanski ženski pokret ima grupe u 75 far u Gradišću.

(uredn.)

Kategorije