NOVI GRAD — U južnogradišćanskom Novom Gradu (Güssing) su se 22. januara spominjali smrtnoga dana blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmana, ki je umro pred 80 ljet. Sv. mašu u kloštarskoj crikvi je služio dijecezanki biškup dr. Egidije Živković.
Blaženi Batthyány-Strattmann je gradio u Gijeci i Körmendu bolnice i je kao vračitelj za oči besplatno pomagao siromahom. Umro je u 1931. ljetu u starosti od samo 61 ljeta.
Grob blaženoga u novogradskoj kloštarskoj crikvi je nastao sve obljubljenije hodočasno mjesto vjernikov iz svih narodov, pred svim iz Ugarske.
(uredn.)

Kategorije