Zmožna solidarnost s Brankom Kornfeindom — u slika i u riči

Ča je od farnika u Pandrofu i Novom Selu, desetnika mr. Branka Kornfeinda bilo predvidjeno kao slavlje prilikom njegove jubilarne 17.500 Božje službe, ku je služio u svojoj „karijeri“ kao duhovnik si je zato pozvao Kolo-Slavuj, neočekano je nastala silna demonstracija solidarnosti s Brankom u vezi s teškimi napadi na njega.

Korizmeni kalendar za 2011. ljeto i prezentacija u Filežu

VELIKI BORIŠTOF — Tema ljetošnjega 3. korizmenoga kalendara je „Ne boj se — Bog te ljubi“. Za svaki dan korizme je sastavljen kratki tekst za premišljavanje, mjesto iz Biblije i jedna slika od školarov iz osnovnih škol sridnjega Gradišća (Dolnja Pulja, Filež, Gerištof, Mali Borištof, Šuševo). Kalendar stoji 5 E. Čist dobitak će se ljetos darovati Feriju Grandiću za njegov projekt »Pomoć direktno«. Ovo društvo ko djeluje u Burkini Fasu (zapadna Afrika) svečuje ljetos 15. obljetnicu djelovanja. Kalendar se more dostati kod farnika mr. Branka Kornfeinda (Pandrof), Karolja Palkovića (Trajštof) i vračitelja dr. Štefana Karalla (Veliki Borištof) ili putem e-maila: korizma@hrvati.at.

Nebo ili pakao - piše Joško Preč

Kad je Bog stvorio človika, Adama i Evu, rekao im je: „Plodite se, to je: pomnožavajte se i napunite zemlju, i sebi ju podložite.“ Ovom izjavom nam je Bog predao ključ i mi moremo gospodariti s ovom zemljom, kako hoćemo. Moremo stvoriti nebo na zemlji, ali i pakao. A dogadja se oba dvoje. Ljudi puni odgovornosti se trsu, da bude nebo na zemlji, ili da bude barem manje tuge, boli križa med nami. Ali na poslu u i drugi moći, ke ražaraju, ubijaju, i stvaraju na zemlji pakao.
Svidoki smo, ča se sve dogadja na zemlji, veliki izrabljivaju male, izrabljivaju zemlju, na zemlji i pod zemljom. Kako dugo će još ulje curiti u naše lagve, ili plin ki nam tepli hiže.
Bogatuši imaju pineza na banki, da ni ne znaju koliko, a dica osebujno u Afriki umiraju od gladi, ali pomilovanja nima. Dostanu samo mrvice, ke nam iz stola doli spadu. A o dilenju niti riči. Siromahi potpiraju najjače siromahe, jer bogatušu se je smrzla ljubav. Ne voli nikoga, ni samoga sebe, samo svoj novac, to mu je bog i tomu se klanja od jutra do noći.

Jezuš se plače - piše Joško Preč

Plače se i ta otac s trojom dicom, najstarje je šest ljet staro, kim je teretni auto na zebri u Mosonmagyaróvaru na smrt pogazio mamu. A koliko je ovakovih slučajev. Morje je to, koliko suz se stoči širom svita, od nesrićnih, od nevolje pogodjenih ljudi. Koliko suz stoči majka, ka vjerostuje nad nje bolesnim ditetom cijelu noć. Koliko je ocev, majkov, ki zaman čekaju svoju ženu, muža domon, nima ih, zgubili su se. Mlad otac si stišće oči, da ne vidu dica njegov plač, ki ga davi kod groba svoje ljubljene žene. Koliko starcev, staric žrka suze, i nikoga nije, ki bi jim otrl suze i barem neku rič rekao.

Umro hrvatski duhovnik Marin Plum

FIRŠTIFELJ — Nedilju, 13. februara je umro duhovni savjetnik i farnik u mirovini Marin Plum u 64. ljetu života. Rodjen je 7. maja 1947. u Marinci, Hrvatska. U 1966. stupio je u biškupsko sjemenišće Dijeceze Ðakovo a kašnje u Provinciju srca Jezuševoga palotincev u Friedbergu, Nimška. U 1973. ljetu je završio svoje studije a ljetodan kasnije ga je biškup dr. Jopseh Stimpfle posvetio za duhovnika.


Svoju duhovničku službu je započeo kao kapelan u Augsburgu i kao farnik u Dijecezi Ðakovo, Vinkovci (Hrvatska) i Srijemu (Srbija), prije  nego je 1995. inkardiniran u Dijecezi Željezno. Jur pred tim je bio farski vikar i farski moderator u Kobrštofu, Veprštofu, Deutsch Kaltenbrunnu, Dobersdorfu i Rudersdorfu. U 1999. ljetu mu je biškup Iby dodilio titulu „biškupski duhovni savjetnik“.

Najveća zapovid - piše Joško Preč

Najveća zapovid je ljubav. O ljubavi pjevati dan i noć. Bog nas je iz ljubavi stvorio za ljubav. Bez ljubavi je človik živ mrtvac. Sve moremo dati od sebe, ako nismo ljubav dali, ništ nismo dali. Za nas mora biti ljubav svakidanji kruh, jer ako ne damo ili ne dostanemo ljubavi, gladni, prazna nam je duša, kao želudac bez kruha. Koliko je ljudi, dice, ki velu: Sve su nam dali, samo ljubavi ne. A kako nam more dati ljubavi takov človik, ki ljubavi nima? Najveći pekljar i siromah je ta človik, ki ljubavi nima. Zato k Bogu ljubavi! Velikom poniznošću se približavam Bogu, ja nevoljni grišnik i prosim i prosim, jer sam siromah bez Boga, bez ljubavi.


Ljubav Božja je bezkonačna u koj se kupaju svi narodi, kao ribe u morju. A je ljudi, i to ne malo, ki ostanu mrzli i uz veliku ljubav Božju. Je ljudi, ki mislu u svojoj gizdosti, da su oni najbolji i na svakoga nek doli gledaju.

Kralj mira - piše Joško Preč

Kralje ovoga svita ne moremo zvati kralje mira, iako je bilo i med kralji ovoga svita kraljev mira. Ali kralji ovoga svita se boru za tron. Kako kanu imati ljudi, ki ljubu pinez, sve već pinez, tako kanu imati i kralji, već i već kraljevstav pod svojim jarmom.


Pilat pita Jezuša: Si ti kralj? Da, kralj sam ali kraljevstvo moje nije iz ovoga svita. Ja nimam tankov, zrakoplovov, niti vojske, samo dvajset ribarov, to je moja vojska, ka nima ništ drugo, nego svoje mriže, ne da lovu ljude, nego samo ribe.


Farizeji me krivo napadaju, da stvaram nemir i da sam protiv reda i rimskoga carstva.

U spomen 90. rodjendana A. Blazovića

Zastupniki hrvatskih društav pod krovom u Schwindg. 14 u Beču su se nedilju, 6. februara u Frakanavi spomenuli pokojnoga benediktinca patera dr. Augustina Blazovića. Dugoljetni dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču bi ljetos bio navršio 90 ljet. Na obiteljskom grobu Blazovićevih (Galovićevih) na frakanavskom cimitoru su položili buket cvijeća, recitirali pjesme i se spomenuli p. Augustinovih zaslug. Spomenpriredbi otpodne (16.00) su se pridružili mjesni farnik Joško Kuzmić, zastupniki Hkd-a rodjaki i stanovniki sela.