Blagoslovio ih je i zdiže se u nebo - piše Joško Preč

Jezuš otpelja apoštole prema Betaniji, blagoslovi je i zdigne se u nebo. Apoštoli su se s velikim veseljem vratili u Jeruzalem. Ali i jedan otac ćuti, da mu je došla skradnja ura. Pred podnevom pozove skupa svoju mnogobrojnu obitelj i blagoslovi je i reče im, popodne ću umriti — i umro je. Vjerujemo, da se je i ov zdignuo u nebo.
Jezuš moli, da nas očuva od svega zloga i veli, da je Oca proslavio na zemlji, djelo je izvršio. Moremo reći, da je i ta otac izvršio svoje djelo, blagoslovio svoje i otišao k Ocu.

S Bogom na putu - piše Joško Preč

Imati dobrog prijatelja na životnom putu je velika srića. Najbliži su si suputniki otac, majka, dica, obitelj. Ali bez Boga nam srićan životni put nije osiguran. Bez Boga se zgubimo na putu.
U noći lako zgubimo pravi put, ako hodimo po nepoznatoj krajini. Isto i planinari, ki plaznu na snižne brige. Pa ako im snig jako put zamete, ne putu se, zgubu slijed.

Dobri pastir - piše Joško Preč

Razmišljao sam, kakov drugi naslov bi mogao dati ovomu članku, jer uvijek nek davam istoga: Dobri pastir. A i na dalje će ostati ov naslov, jer lipše riči od dobroga pastira nima. Biti dobar pastir, i roditelji, duhovniki moraju biti dobri pastiri. Kakov je dobri pastir? On ne nek čuva svoju črijedu, nego ju i brani, ako tati dojdu. Koliko je bilo jur pastirov, ki su za svoju črijedu dali život, poubijani su od razbojnikov.

Shodišće Am Hof

BEČ — Hrvatski vjerniki i vjernice, ki se u Beču okupljaju u gradišćanskohrvatskoj vjerskoj zajednici okolo dušobrižnika kanonika Tome Krojera, nedilju, 27. februara skupa s Hrvatskom katoličanskom misijom Am Hof su priredili skupno shodišće kipu »Putujuće Celjanske Marije«. Na orgulja je svirao kantor mr. Ferdinand Coklić, rodom iz Klimpuha a pratile su ga jačkarice takaj iz Klimpuha.

Skušavanje i križ - piše Joško Preč

Nigdor nije slobodan  skušavanj. I sām Sin Božji je bio iskušavan od zaloga. Marija i Jožef su imali velika skušavanja. Križ i skušavanje ni nas nećedu obajti, jer mi nismo svetiji od njih, nego grišni.
Kad je Winston Churchil u Dolnjem domu 13. 5. 1940. ljeta po prvi put nastupio pred vladom, ništa drugo im nije obećao nego pot, trud, suzu i križ. Ove riči bile su izgovorene početkom II. svitskoga boja, a ča bi mogao dobroga obećati svojim, kad na sve kraje padaju bombe i curi krv.

Nastali su mržnja - piše Joško Preč

Nismo stvoreni za pakao, nego za nebo. Nismo stvoreni da umremo, nego da živimo. Bog nikoga ne „baca“ u pakao. Grišnik si sām zibere život bez Boga, to je pakao.
Ti, ki su u paklu, su se pretvorili u mržnju. Mrzu, oduravaju Boga, človika i sve, ča je sveto. Jezuš veli: „Ne bojte se onih, ki tijelo umoru, a potom već ne moru ništa učiniti. Bojte se onoga, ki kad je umorio, ima moć hititi u pakao. Da, velim vam ovoga se bojte!/Lk. 12,5.6.7
Pakao nije neko ogradjeno mjesto.

17.500. sv. maša

PANDROF — Farnik u Pandrofu i Novom Selu mr. Branko Kornfeind nedilju, 6. marca je bio pozvao na neobičan jubilej: svečevao je 17.500 sv. mašu (polag svojega popisa o broju Božjih službov ke je svečevao od svojega zaredjenja za duhovnika). U crikvi su svirali Hatsko kolo iz Novoga Sela i Tamburica Bijelo Selo, a koncelebrirao je farnik u B. Selu.

Nastavljaju s napadi na Branka Kornfeinda

ŽELJEZNO — Kako javlja Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće Zemaljski školski savjet premišljava pokrenuti pravni postupak protiv farnika u Pandrofu i Novom Selu mr. Branka Kornfeinda „u slučaju, da on sām od sebe ne istupi iz školske službe“. Predsjednik zemaljskoga školskoga savjeta, mr. dr. Gerhard Resch je rekao, da postoju daljnja predbacivanja protiv Kornfeinda ki da bi u podučavanju šikanirao dicu.