U Beču potpisan sporazum o austrijsko-hrvatskoj suradnji

Ministar rada i mirovinskoga sustava Republike Hrva­t­ske Marko Pavić nazočio je u petak poslijepodne u Beču potpisivanju Sporazuma o s­u­radnji izmed Hrvatskoga za­voda za zapošljavanje (Hzz) i Austrijske gospodarske komore. S hrvatske strane Sp­o­razum je potpisao ravnatelj Hzz-a Ante Lončar, a s austrijske peljač Wifi Instituta (Institut za promicanje gospodarstva) Austrijske gosp­o­darske komore Michael La­n­dertshammer. „Cilj Sporazu­ma je, da u sljedeći dvi ljeti raz­vijemo jedan zajednički projekt ki će se ticati obra­zo­vanja zaposlenih.

Tagovi: 

Orbán se je pohvalio kako je na summitu EU-a uspio odbiti još jedan „napad“ zbog migrantov

Madjarski premijer po vrhov­nom sastanku: „U petak smo ,u burni uvjeti’ odbili napad na summitu EU-a u Bruxellesu ki je sazvan da bi se migrantom dalo već pinez i pr­a­va“, rekao je u petak, 14. de­cembra u videosnimki na Fa­cebooku. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja predsjeda rotirajućim pred­sjedničtvom EU-a, rekao je da su neke članice zabrinute zbog jačanja Frontex-a, ali je naglasio da „ipak svi mislimo kako je to pravi put“.

Tagovi: 

Za slovenskoga premijera M. Šareca nima nerješivih „otvorenih pitanj“

Iako su austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz i njegov slovenski kolega, pre­mijer Marjan Šarec na konferenciji za novinare u Beču srijedu 5. decembra hvalili do­bru političku i gospodarsku suradnju dvih su­sjednih dr­žav, iz kasnije izn­e­senih stajališćev bilo je vidno da iz­med Austrije i Slovenije postoju i „otvorena pitanja“.

Tagovi: 

Zemlja i Seljačka komora su se ujedinale

Zemlja Gradišće neće tako drastično kako je bilo predvidjeno skratiti podupiranje za Seljačku komoru. To su nazvistili zemaljski savjetnik Hans Peter Doskozil i pre­d­sjednik Komore Niki Berlaković i su predstavili novi ugovor. Berlaković je zadovoljan, jer će Zemlja skratiti podupiranje samo za 200 ti­suć €, a ne kao nazvišćeno za pedeset posto, dakle od dvih milijuni na jedan milijun.

Tagovi: 

Premijer Peter Pellegrini: Slovačka neće podržati Marakeški sporazum

Slovačka neće podržati sporazum Ujedinjenih narodov o odnosu prema migrantom diljem svita, rekao je u nedi­lju, 25. novembra premijer Slovačke Peter Pellegrini po summitu Europske unije. Globalni kompakt o sigurni, uredjeni i zakoniti migracija odobrile su u juliju svih 193 članice Ujedinjenih narodov osim Sjedinjenih Am. Držav, ke su se povukle pr­o­šlo lje­to, i tribao bi biti formalno ratificiran u decembru.

Tagovi: 

Češka i premijer Babiš službeno odbacila Marakeški sporazum

Češka se je 14. novembra o. lj. pridružila skupini zemalj članic Europske unije ke odbacuju UN-ov Globalni kom­pakt o sigurni, uredjeni i zakoniti migracija, takozvani »Marakeški sporazum«. Če­ška vlada rano u srijedu, 14. nov. izglasala je da neće pristupiti Globalnom kompaktu, ča je i najavljivala. „Če­ška je odavno zagovarala n­a­čelo razdvajanja legalne od ilegalne migracije“, rekao je zamjenik premijera Richard Brabec na press-konferenciji.

PRAG — Prijedlogi ke iznosi Češka i druge europske zem­lje težu upravo tomu, ali „završni tekst (Globalnoga kompakta) ne odražava takove prijedloge“, rekao je Brabec.

Tagovi: