Nedilju, 16. julija su u južnogradišćanskoj Čembi svetačnim aktom svečevali, da je općina pred 100 ljet nadoknadno odlukom Antante priključena Austriji.

Čemba – Čemba je naime bila jedna od trih općin, ke nisu 1921. ljeta pripojene novostvorenomu Gradišću, nego stoprv dvi ljeta kašnje. Drugo selo je bilo Luising, isto u južnom Gradišću a treto Ratištof u sridnjem Gradišću.

U nedilju, 16. julija u seoskoj dvorani, proširenoj za brojne šatore, stole i klupi i opkrojenoj različnimi štandi kao i kovaonicom za posebnu kovanicu u čast ovoga jubileja su počeli svetačni program sa svetom mašom, ku je služio farnik Branko Kornfeind.

Kako je rekao načelnik Čembe, Bernhard Herić (VP) mu je žao, da nisu svi ljudi našli mjesta u crikvi. Ipak je srićan, da su mogli organizirati ovakov opširan i obiljan program sa svetačnim činom, različnimi govori a pak i ORF-pomašnicom, ku su uživo prenosili na regionalnom radiju.

Ovu pomašnicu su oblikovale različne grupe, med njimi mjesni tamburaški orkestar TOČ kao i klapa Dičaki, se je veselio Herić. Med časnimi gosti je bio i zemaljski poglavar Gradišća Hans Peter Doskozil i zastupnik u Nacionalnom vijeću Niki Berlaković.

Direktor Zemaljskoga muzeja Gerd Polster je tijekom ovoga svetačnoga akta napravio kratak ali tim zanimljiviji „izlet“ u povijest Čembe i okolice i je otkrio – što danas vjerojatno mnogi već ne znaju ili već ne kanu znati – da su Čembanci većinom glasali za Madjarsku i da su se u selu zbog toga dogodile i teške svadje, a još i bitke. Kako je rekao farnik Branko Kornfeind pri završnom bagoslovu „...danas dakle svečujemo falingu povijesti odnosno Čembancev, jer mi danas naprotiv pred 100 ljet svečujemo da smo kod Austrije“.

U svojem prigodnom govoru prilikom svetačnoga akta „100 ljet Čemba u Austriji“ je Doskozil spomenuo nedavni susret iseljenih Gradišćancev u Novom Gradu i jednu potomicu iseljenih Gradišćancev ka na svojoj garaži u Ameriki ima naslikanu tvrdjavu Novi Grad. Na hrvatskom jeziku se je Niki Berlaković obratio brojnoj publiki i se je u svoji kratki riči takaj zgledao na burnu povijest Gradišća a pred svim i Čembe.

Pri kraju ovoga svetačnoga akta bilo je još čašćenje zaslužnih stanovnikov Čembe.

  • Vince Bunyai, bivši peljač lovcev u Čembi, je čašćen za svoje zasluge za Čembu
  • Gernot Mager, bivši vicenačelnik isto tako čašćen kao i
  • mag. Edita Mühlgaszner je čašćena za svoje zasluge za Čembu isto kako i
  • bivši načelnik Werner Gabriel (SP) je primio povelju zahvale od općine, ku im je uručio načelnik B. Herić.

U okviru ovoga 100. jubileja je naglasio načelnik Bernhard Herić da za ljude ovde u graničnoj regiji 1923. ljeta sigurno nije bilo lako. Ali u medjuvrimenu da je važno da već ne postoji granica i Čembanci da gaju jako dobre veze sa susjedskom Nardom. „Mi imamo jako dobro prijateljstvo i svaki drugoga poišće pri različni priredba“, je naglasio Bernhard Herić prema načelnici Narde Kristini Glavanić, ka je takaj bila med časnimi gosti ove svetačnosti.

Uz brojne atrakcije i za dicu su imali i izložbu kao npr. od Gradišćanskoga saveza lovcev i starih alatov i spravi u seljačtvu i domaćinstvu, ku je sastavila Edita Mühlgaszner. Bilo je mogućnosti za kovanje kovanic s čembanskim grbom a Črljeni križ je nudio mogućnost darovanja krvi.

Petar Tyran