Austrija 29. maja otvara hotele: Kako će izgledati boravak u nji?

Pojedinosti okvirnih uvjetov pod kimi Austrija 29. maja otvara hotele u zemlji, predstavili su na konferenciji za novinare u Beču austrijska ministrica turizma Elisabeth Köstinger i ministar zdrav­lja Rudolf Anschober.

BEČ — Ministrica Köstinger je rekla kako je otvaranje hotelov i drugih prenočilišćev „spas“ turizma, ki je najteže p­ogodjen posljedicami korona­krize. Istaknula je da ćedu hoteli, prem preventivni mjerov u spričavanju širenja koronav­i­ru­sa gostom moći ponuditi široki spektar hotelskih uslug, uz neka ograničenja. Od kompletnih u­gostiteljskih uslug uključujući švedski stol, uz posebne higijenske uvjete i nadzor, prik wellnessa i drugih športskih programov do održavanja seminarov do 100 sudionikov.

Hrvatski veleposlanik u Austriji Glunčić u ime Hrvatskoga sabora i Vlade RH odao počast žrtvam Pliberške tragedije

Potom kad je predsjedničtvo austrijske udruge „Počasni Bleiburški vod“ u skladu s mjerami za spričavanje šire­nja koronapandemije otpovi­dalo ovoljetnu komemoraciju na Bleiburgu, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Au­striji obilježilo je u subotu, 16. maja ujutro 75. oljetnicu Bleiburške tragedije kratkim posjetom veleposlanika Daniela Glunčića i nekoliko su­radnikov Veleposlanstva Loj­baškomu polju kade su uz prethodnu najavu nadležnim upravnim vlasti i nadležnoj policiji tr uz pridržavanje pro­pisanih mjerov zašćite od širenja Covid-19 zaraze odali počast žrtvam Križnoga puta.

Tagovi: 

75 ljet od završetka Drugoga svitskoga boja

8. maja 1945. ljeta u 23.01 uri je završio Drugi svitski boj (Dsb) zbog konačne objave k­a­pitulacije nimškoga Wehrma­chta 7. maja 1945. P­o­vodom 75. obljetnice kon­ca Dsb spomenuli su se Zastupniki Gradišćanske zemaljske vlade i Zemaljskoga sabora ovoga znamenitoga datuma i su položili vijenac pred opomenikom (Mahnmal) protiv boja i fašizma pri zemaljskoj vladi u Željeznu.

Tagovi: 

Austrijski dnevni list u Kurzov savez „uspješnih“ zemalj ubrojio i Hrvatsku

Pod naslovom „Vlada za otvorene granice prema Ni­m­škoj“ i nadnaslovom „Jur u juniju“, austrijski dnevni list Österreich u subotu piše o „bilateralnom dealu“ Austrije sa skupinom „uspješnih“ zemalj u borbi protiv širenja koronavirusa i omogućava­nja povratka turizma.

Tagovi: 

Europska komisija za koordinirano otvaranje granic

U diskusiji o mogućem otva­ranju austrijskih granic za nimške turiste, Europska k­o­misija inzistira na koordiniranom djelovanju zemalj čla­nic EU. Iz Europske komisi­je poručeno je da je u nedilju nadležni komesar Thierri Breton zakazao video konferenciju s ministri turizma EU, kako bi se analizirale potrebe u pogledu predstoje­će ljet­ne sezone, priopćeno je age­n­ciji Apa iz Bruxellesa. „Kontrole na unutrašnji g­r­a­nica EU bi tribale na koordinirani način biti okončane, čim epidemiološka situacija u susjednoj regiji bude dovoljno konvergirala i pravilo socijalnoga distanciranja d­o­voljno rasprostranjeno, odno­sno odgovorno primijenjeno“, poručuju iz Europske komisije. Takaj ističu da bi ograničenja za putovanja tri­bala najprije biti dopušćena izmed područja u kom je vi­rus najmanje rasprostranjen.

Tagovi: 

U Austriji su omekšali mjere 1. maja

Austrija, ka je na početku e­pidemije koronavirusa 16. marca med prvimi zemljami u Europi upeljala neke od na­joštrijih mjerov, u četvrtak 30. aprila u ponoć na 1. maj ukinula zabranu kreta­nja na javni mjesti.

BEČ— Ministrica turizma Köstinger je i službeno najavi­la da se kafići, restorani i dru­gi ugostiteljski lokali otvaraju 15. maja, a hoteli i drugi smje­š­ćajni objekti 29. maja. Ali pod posebnimi mjerami pažljivosti: obavezno fizičko distanciranje od najmanje metra, najveć 4 odrasle osobe za jednim stolom, obavezno nošenje maskov za konobare i osoblje ko poslu­žu­je, i zabranu sidenja i posluživanja za šankom. Djelatno vri­me restorana je, kako je napo­menula ministrica, do 23.00.

Tagovi: 

U Austriji 588.205 nezaposlenih i 1,2 milijuni zaposlenih ki djelaju skraćeno

BEČ — „Trenutačno je 572.520 ljudi u Austriji bez posla, ča je lagani pad u prispo­do­bi s 13. aprilom, kada je nezaposlenost dosegla svoj vrhu­nac. Tada je u potragi za po­s­lom bilo 588.205 osoba prijav­ljenih na AMS-u (op. državni Servis za zapošljavanje), ča je 231.000 nezaposlenih već ne­go u istom razdoblju 2019.“, rekla je ministrica djela Chri­s­ti­ne Aschbacher. Dodala je da je najveći broj n­e­zapos­le­nih u turizmu (114.000) i u gra­djevinskoj djelatnosti (45.000) posebice u Tirolu, Salzburgu i Štajerskoj.

Tagovi: 

Kako u koronakrizi olakšati život obiteljem

Nove mjere austrijske Vlade za pomoć obiteljem, posebno s dicom i samohranim roditeljem, zahvaćenim posljedi­cami koronavirus krize, pre­d­stavile su prošli tajedan u Beču, ministrica žen Susanne Raab, ministrica pravosu­dja Alma Zadić i ministrica obitelji Christine Aschbacher. Kako su istakle, Vladinimi mjerami se namjerava ola­­kš­ati život obiteljem u ovo „zahtjevno vrime“.

EU-komesar za financije „Gio“ Hahn za usu­gla­še­no djelovanje kod povlačenja restrikcijov

Europski komesar za financije Johannes Gio Hahn izjasnio se za usuglašeno djelovanje članic EU kad je rič o povlačenju restrikcijov i mjerov upeljanih sa ciljem za­ustavljanja širenja koronavirusa. Zemlje EU su usko po­vezane, i zbog toga bi ekonomski novi start tribalo pro­vesti ča je moguće usuglašenije, istakao je u izjavi be­čkom dnevniku Kurier.

Austrijski ministar Anschober: „Dru­ga etapa bit će mukotrpnija od prve“

„Prvi veliki cilj, prva velika etapa su ostvareni“, rekao je austrijski ministar zdrav­lja Rudolf Anschober u pe­tak, 10. aprila na konferenciji za novinare u sidišću austrijske Vlade u Beču dodavši: „Dn­e­vni prirast oboljelih pao je na 2,2 posto, a od 3. aprila stalno se kreće ispod 5 po­sto“. Napomenuo je kako su zdravstveni kapaciteti zahva­ljujući „senzacionalnom doprinosu“ austrijskih gradjanov „ostali na sigurnoj strani“.