Ćedu se pojaviti opet žive subvencije?

U vezi s Domom narodnih grup u Borti se širu glasine, da će Zemlja Gradišće opet zaposliti takozvane žive subvencije. Neke osobe su jur imenovane, HKD još čeka na točan modus.

Željezno/Borta – Naredno u jeseni 2025. ljeta će se završiti veliko od zemaljske politke najavljeni gradjevinski projekt za narodne grupe u Borti. Takozvani Dom za narodne grupe, na mjestu bivšega bortanskoga internata neka spravi sve gradišćanske narodne grupe pod jedan krov. Nacrti za novi dom, ki će se djelomično novo izgraditi i djelomično koristiti postojeću infrastrukturu, su jur gotovi. S pregradjnom su pred kratkim jur počeli.

Novi objekt prik puta nove bortanske bolnice će se koristiti za različne svrhe. Jedna tretina je rezervirana za narodne grupe, ke ćedu onde imati vlašće urede, arhiv i skupnu 450 kvadratnih metrov veliku dvoranu, ku si moraju diliti.

Šest društav uključeno

Za sada sudjeluje šest manjinskih društav u Domu za narodne grupe. Gradišćanskougarsko kulturno društvo, Roma-Service i Narodna visoka škola Ugrov i Romov ćedu se potpuno preseliti u novi Dom. U toku projekta se je pridružilo i društvo MORA, ko će u novom domu dostati prostorije za snimanje radioemisijov, pred svim za emisije na romskom jeziku.

Partneri gradišćanskohrvatske manjine su sprvine bili Hrvatski kulturni i dokumentarni centar i Hrvatsko kulturno društvo. U medjuvrimenu je predsjednik HKDC-a Martin Ivančić izjavio, da neće imati prostorije onde. Drugačije je situacija kod HKD-a, ki je do sad imao malu depandansu u bortanskom Atriju. HKD će napustiti spomenutu depandansu i će se useliti u novi Dom.

Zemlja predvidja zaposliti osoblje

Kot je rekao zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil prema HN predvidja Zemlja zaposliti po jednu osobu za svaku narodnu grupu. Cilj da je, da se narodne grupe same organiziraju. Za ugarsku narodnu grupu je to mjesto jur preuzela Carmen Prašćajić od Gradišćanskougarskoga kulturnoga društva. Za romsku narodnu grupu je kolportiran Martin Horvath od Roma-Servicea. Nadalje da je planirana osoba, ka će biti odgovorna za koordinaciju programa i prostorijov.

Živa subvencija i dodatna ponuda u Borti?

Kot je rekao Joži Buranić od HKD-a, modus za hrvatsku narodnu grupu još nije dogovoren, a još nisu sklopili ugovore. Koncept zaposljenja da naime još nije jasan i nije jasno, ku ulogu igra Zemlja Gradišće pri tom. To da se mora još diskutirati.

Ipak predvidja HKD, da se s preseljenjem u nove prostorije nudja i novi program kot to ima HKD i u drugi regija. To da potribuje onda i novo odnosno dodatno osoblje, ta pitanja da se moraju riješiti do otvaranja koncem 2025. ljeta.

Gradišćanski Hrvati su jur koč imali takozvane žive subvencije, ke su bile plaćene od Zemlje i djelale za pojedina društva. Med drugim su to bili Petar Tyran, bivši glavni urednik Hrvatskih novin, Mate Kliković u HKD-u, Herbert Mihalić, Gerhard Steier i onda Helmut Zakall u Prezidiju i Agnjica Bubić u Hrvatskom vikarijatu.

Tereza Grandić