20. decembra su pri sjednici Savjeta za hrvatsku narodnu grupu odlučili o podiljenju subvencijov za hrvatsku narodnu grupu. Savjetnice i savjetniki su prijedlog jednoglasno odobrili.

BEČ – Utorak, 20. decembra, se je održala u Saveznom kancelarstvu sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. 16 savjetnic i savjetnikov od 24 se je sastalo – prvi put s novom peljačicom odiljenja za narodne grupe Martinom Brunner – i odlučilo o podiljenju pinez. Prijedlog o podiljenju se je ljetos jednoglasno primio.

2022. ljeta je Savjet još odlučio, da ćedu se pinezi najzad držati za izvanredne projekte. Za 2023. ljeto ćedu se svi pinezi jur sada podiliti. To je peljalo do toga, da ćedu društva jur od početka imati veću svotu na raspolaganje. Čini se kot da su se pinezi ljetos podilili ovako, da se je društvam odobrilo oko 10% već od toga ča su lani dostala. To razlaže, zač se je nekim društvam odobrila cijela zaprošena svota, a drugim smanjilo. Od folklornih i manjih seoskih društav Mlada inicijativa Mjenovo, Hajdenjaki, Stinjačko kolo i LIKUD nisu zaprosili. U pogledu na prošlo ljeto su opet zaprosili Tamburica i zbor Frakanava, Hatsko kolo i Tamburica Bijelo Selo, a Kulturna inicijativa Stinjaki je po prvi put zaprosila za projekt.

HŠtD će dostati pineze

Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD) će za 2023. ljeto opet dostati pineze. Otkad se Hrvatske novine podupiraju iz medijskoga lonca, se podupiranje HŠtD-a iz ovoga lonca već nije odobrilo. Štampari su argumentirali s tim, da društvo ima uz nakladničku funkciju Hrvatskih novin i druge projekte. Ove projekte da kanu financirati ovimi subvencijami.

Prezidij socijalističkih mandatarov hrvatskih i mišanojezičnih općin ljetos već nije zaprosio pineze za djelovanje. Živa subvencija i poslovodja Prezidija, Helmut Zakall, je ljetos stupio u mirovinu. Prezidij za sada kot društvo ipak dalje postoji, iako se Zakallova pozicija do sada nije zapunila. Helmut Zakall sidi nadalje kot savjetnik u Savjetu za hrvatsku narodnu grupu. U slučaju raspada Prezidija će se postaviti pitanje, kako zahadjati sa situacijom. Prezidij je uz Djelatnu zajednicu jasno ofarbano društvo, ka spadju u društvenu kuriju i s tim omogućuju visoko kritizirani, ali politički do sada prihvaćeni paritet. Najkasnije za troja ljeta, kada ćedu se nominirati nove savjetnice i savjetniki će se ova tematika morati diskutirati.

Dijeceza povukla molbu

Hrvatski vikarijat Dijeceze Željezno će se podupirati s 165.000,–. Nadalje kani izdavati novi molitvenik imenom „Zdenac milosti”. Savjet je predvidjao za ov projekt manju svotu nego zaprošenu. Dijeceza Željezno je pred odlučujućom sjednicom 20. decembra povukla molbu. Predvidjeno je ipak, da će molitvenik izajti na 100. obljetnicu Hrvatskoga shodišća u Celje.

Društvu Hrvat S.A.M. su zbog formalnih uzrokov odbili molbu.

Prilagodba na inflaciju

Subvencije za narodne grupe se ne prilagodjuju na inflaciju. Savjeti svih narodnih grup potribuju, da se subvencije moraju prilagodjivati na inflaciju. To da bi se tribalo zakonski zapisati. 2021. ljeta su se subvencije po 30 ljeti prilagodile na inflaciju.