Govor novoga biškupa na hrvatskom jeziku prilikom biškupskoga zaredjenje mons. dr. Egidija I. Živkovića, subotu, 25. septembra 2010. ljeta u Stolnoj crikvi sv. Martina u Željeznu.

„Dragi subrati i vjerniki hrvatskoga materinskoga jezika naše biškupije, moji dragi sunarodnjaki!

Radosnoga srca pozdravljam sve Vas, ki ste danas došli simo u Željezno, da s manom skupa podilite radost i proslavite moje zaredjenje trećim željezanskim biškupom, bili iz Gradišća, Beča, susjedske Ugarske i Slovačke ili iz naše stare domovine.

Najsrdačnije pozdravljam moju dragu majku, sestru i nje obitelj, rodbinu i prijatelje iz domaćega Stinjačkoga Vrha i domaće fare Stinjaki kot i mojega ljubljenoga Vulkaprodrštofa.

Draga majka, Tebi i pokojnomu ocu, koga se danas u ljubavi i zahvalnosti spominjam i ki mi jako fali, velim trostruko hvala. Hvala, da ste moj život primili! Hvala, da ste me u kršćanskom duhu odgojili i mi ljubav k Crikvi zacipili! Hvala, da ste me našu lipu materinsku rič naučili i mi našu bogatu kulturu predali!

Ovo je najveći i najdragocjeniji dar, s kim ste me obogatili i mi vrata u svit otvorili — neka Vam Bog sve plati! Ovo je ali i nalog svim hrvatskim roditeljem!

Kot Vaš novi biškup i sunarodnjak Vas ohrabrujem i pozivam: Gajite u obitelji i fara našu vjeru, materinski jezik i hrvatsku kulturu, da bi naš narod prem svih ugroženj nadalje na ovom prostoru opstao i se razvijao ter našu biškupiju kot u prošlosti znatno obogaćivao.

Pri tom trsenju znajte, da imate uvijek podršku Vašega novoga biškupa, ki se zaufa u Vašu pomoć i preporuča u Vaše molitve!

Od srca pozdravljam i naše hrvatske kardinale, brojne biškupe, svećenike, redovnike, redovnice i dijakone kot i sve vjernike. Vaša nazočnost mi je draga ter velika pomoć i podrška na početku moje nove pastirske službe — hvala za ovu vašu duhovnu pomoć!

Posebna hvala mojemu suzareditelju zagrebačkomu nadbiškupu i metropolitu uzoritomu gospodinu kardinalu Josipu Bozaniću — ova mala Gradišćanka u narodnoj nošnji moje domaće fare Stinjaki neka Vas uvijek spominja na ov dan, mene, novoga željezanskoga biškupa i nas Gradišćanske Hrvate!

U zahvalnosti mislim danas i na našega prvoga dijecezanskoga biškupa Štefana László-a, mojega časnoga prethodnika i našega sunarodnjaka, ki me je zaredio za dijakona i svećenika, komu sam bio tajnik i ki je našu biškupiju znatno izgradio i opečatio — neka mu Bog sve obiljno nagradi!

Konačno hvalim Vam svim, ki ste došli i ovo slavlje Vašom molitvom i jačkom uzveličali — posebna hvala svim tamburaškim grupam, crikvenomu zboru, klapi Vrime i dici iz Vulkaprodrštofa i Stinjakov kot i Hrvatskoj misiji iz Beča! Ovo je veliki dan za našu biškupiju ali i za nas Gradišćanske Hrvate i naš hrvatski narod — neka bude Bogu hvala! Hvaljen budi Jezuš Kristuš!

Kategorije