ŽELJEZNO — Štefan Vukić je novi glavni urednik crikvenoga Glasnika i novi peljač Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda. To je samo jedna od perzonalnih odlukov novoga biškupa Egidija Živkovića. Nadzornik Štefan Bubić i Petar Ivandić preuzimaju isto dodatne odnosno nove zadaće.

Za svojega nasljednika u Hrvatskoj sekciji Pastoralnoga ureda i na čelu Glasnika je novi biškup Egidije Živković imenovao patera Štefana Vukića. Vukić je rodjen 20. aug. 1975. ljeta i potiče iz južnogradišćanskih Poljancev (Podler) u Vlahiji ali odrasao je u Željeznu. Pred osam ljet je položio vječni zagovor u redu Oblatov Divice Marije. 2003. ljeta su ga posvetili za duhovnika. Sada je Štefan Vukić pater superior reda u Lovreti.

Mag. Georg Lang je imenovan generalnim vikarom. Veljek po svojem ustoličenju 25. septembra je biškup Živković naznanio, da će farnik u Svetoj Margareti, mag. Georg Lang, nastati novi generalni vikar biškupije. On je nastao i novi izdavač crikvenih novin martinus kao i peljač Naklade svetoga Martina.

Farski moderator Mogersdorfa mmag. Michael Wüger je nastao direktor Pastoralnoga ureda i generalni asistent Katoličanske akcije. Farnik Borte, mag. dr. Erich Seifner, je novi direktor Školskoga ureda biškupije. Za njegovoga zamjenika je imenovan nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić, ki je sada odgovoran i za katoličanski vjeronauk u hrvatskom jeziku.

Sekretarijat pelja lic. dr. Petar Ivandić, ki se je vratio iz Rima. Novi moderator biškupske kurije i peljač biškupskoga sekretarijata, Petar Ivandić, se je rodio 18. sept. 1969. u Zavidovici u Bosni. Svoje dijakonsko ljeto je apsolvirao u Vorištanu. Po zaredjenju 1999. je došao kao farski moderator u Bijelo Selo, kašnje u Bizmet i Cikleš. U zadnji ljeti je bio u Rimu, kade je i doktorirao.

Novi urednik Glasnika hrvatskih crikvenih novin Željezanske biškupije Vukić je naslijedio sadašnjega biškupa dr. Egidija Živkovića, ki je od 1996. ljeta početo uredjivao ov hrvatski crikveni tajednik. Prvi urednik crikvenih novin željezanske biškupije je bio 1946. ljeta pokojni kanonik mag. Štefan Horvat, bivši farnik Maloga Borištofa. Od 1949. do 1956. ljeta je pak Karlo Preč, dugoljetni farnik, Štikaprona, Pandrofa i Novoga Sela, uredjivao Glasnik. Onda je do 1977. ljeta bio sada jur pokojni pater dr. Augustin Blazović odgovorni urednik. Za njim je Joško Preč, ki sada živi u Juri, do 1981. ljeta bio glavni urednik. Leo Stubić, jur pokojni dugoljetni farnik Vulkaprodrštofa, je pak do 1996. ljeta peljao redakciju crikvenih novin. Iz njegovih ruk je pak dr. Egidije Živković preuzeo uredjivanje Glasnika, ki ima svoje uredničtvo u Hrvatskoj sekciji Pastoralnoga ureda na biškupskom dvoru u Željeznu.                     (uredn.)

Kategorije