PINKOVAC — Na kiritof, 26. septembra je fara Pinkovac svečevala 80. obljetnicu blagoslavljanja crikve sv. Jožefa. Mjesni farnik mag. Štefan Raimann, sin sela i zlatomašnik mag Raimund Temel i novi dijakon mag. Georg Vuković, po majki Pinkovčan, su skupa služili sv. mašu. Predjsednik farskoga savjeta Franc Čenčić je pozdravio vjernike i goste i je peljao kroz program. Muzički su kantor Jožef Kovač i Top-Pinkovac oblikovali svetačnu sv. mašu.

U okviru svetačnoga akta su referirali dr. Robert Hajszan (retrospektivni pogled na izgradnju crikve i ulogu dugoljetnoga farnika Ferdinanda Šinkovića za Pinkovac) i načelnik Leo Radaković (odnos izmed farske i političke općine), a mag. Vuković je bio svetačni prodikač i je prispodobio Crikvu s človikom pojedincem.

Po sv. maši su blagoslovili jubilarno vino (Plava Frankovka iz Raimannovoga vinograda na Csaterbergu), ko su nazočni mogli kupiti i tim podupirati faru. Svitovni dio svetačnoga dana se je odvijao na kiritofu i u šatoru pred crikvom kade je na pomašnici svirala seoska limena glazba i zabavljala goste skoro do večera. Gosti su se uz jilo i pilo dobro ćutili, samo kišovito vrime je malo negativno uticalo na ov lipi dan. (rai)