Subotu dopodne, 25. septembra u Stolnoj crikvi u Željeznu su posvetili dr. Egidija Živkovića (47) novim i tretim po redu biškupa Željezna. Porijeklom iz Stinjačkoga Vrha (Hackerberg) i po Štefanu László-u drugi gradišćanski Hrvat na čelu Dijeceze Željezno. Na ov svetačni akt su doputovali vjerniki iz cijeloga Gradišća. Tako je došlo iz domaće fare biškupa, iz Stinjakov, nekoliko sto ljudi kao i mnogi iz Stinjačkoga Vrha, domaćega mu sela.

ŽELJEZNO — Posvećenje dr. Egidija Živkovića u Stolnoj crikvi Svetoga Martina u Željeznu za novoga biškupa Željezna je bio zaista prvorazredni i medijalni akt i spektakl. Na popisu je bilo 56 biškupov i nadbiškupov uključivši i četire kardinale. Vjerojatno su očekivali veći broj ljudi ali moguće da su mnogi ostali zato doma, jer su cijela

Austrija i dijeli Europe mogli pratiti ovo posvećenje na televiziji.

U dužičkoj povorki išli su duhovniki i crikveni dostojanstveniki iz biškupskoga dvora  prik Farske ulice do Stolne crikve. Pri tom su išlu kroz špalir s dvojezičnimi, hrvatsko-nimškimi, hrvatsko-slovačkimi i hrvatsko-ugarskimi seoskimi tablicami (i dvojezične tablice iz Beča). A dolazak povorke je svirajući pratio dosle najveći tamburaški orkestar s jačkom „Krist čekao je na ubrovi“, kompozicijom pape Ivana Pavla II. Kako je rekao glavni tajnik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću i dirigent ovoga zmožnoga orkestra, Mate Kliković, tamburašice i tamburaši su došli zapravo iz svih sel u ki ima tamburaških grup, tako i iz hrvatskih sel u Slovačkoj i Ugarskoj kao i iz Beča. Kliković je procijenio da ih je bilo kih 330 ki su na početku svirali spomenutu Wojtyłinu jačku a pri izlazu po posvećenju su svi skupa — po želji novoga biškupa zmožno zasvirali „Zdravu Divu“.                          (uredn.)

Kategorije