BEČ — Hrvatski vjerniki i vjernice, ki se u Beču okupljaju u gradišćanskohrvatskoj vjerskoj zajednici okolo dušobrižnika kanonika Tome Krojera, nedilju, 27. februara skupa s Hrvatskom katoličanskom misijom Am Hof su priredili skupno shodišće kipu »Putujuće Celjanske Marije«. Na orgulja je svirao kantor mr. Ferdinand Coklić, rodom iz Klimpuha a pratile su ga jačkarice takaj iz Klimpuha.

U dobro pohodjenoj crikvi Am Hof je folklorni ansambl ovom prilikom jačio i svirao Lasakovićevu »Hrvatsku mašu«. Ovu mašu je komponirao prilikom gostovanja »Putujuće Celjanske Marije« u Hrvatskom centru 2003./04. ljeta. Ova „hrvatska“ kopija Celjanske Marije je sedam misec dugo boravila u ovoj središnjoj crikvi Hrvatov u Beču a 27. februara je došao na mašu i pater superior i gvardijan Celjanske bazilike dr. Karl Schauer, da skupa s kanonikom Tomom Krojerom i domaćim svećenikom fra Ilijom Vrdoljakom skupa služi hrvatsku sv. mašu pred kipom Marije.   (uredn.)

Kategorije