BEČ — Kako se je doznalo iz Biškupskoga dvora u Željeznu ćedu Dijecezansko sjemenišće bogoslovov u Beču naredno zatvoriti. Od jeseni dojdućega ljeta da ćedu se studenti teologije budući duhovniki dijecezov Beč, Sankt Pölten i Željezno skupno školovati.
Planirano je to u sjemenišću bečanske biškupije u 9. kotaru Boltzmannovoj ulici. Nekoliko crikvenih medijov kao npr. Kathpress je jur informiralo o predvidjenom slaganju spomenutih sjemenišć i da kanu stvoriti centralnu instituciju.
Bečki nadbiškup Christoph kardinal Schönborn i biškupi Klaus Küng (St. Pölten) i Egidije Živković (Željezno) da su jur u decembru zaključili ov korak. Cilj da nije jednako sjemenišće, nego centralna institucija regionalnoga karaktera, su mediji citirali regensa bečanskoga sjemenišća, Richarda Tatzreitera.
Kako javlja Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, Biškupski dvor Željezna ovakove plane dosidob nije kanio komentirati, jer da su mnogi detalji još otvoreni.
Momentano se u sjemenišću u Habsburgerovoj ulici u 1. bečanskom kotaru studira devet bogoslovov. U prošli ljeti je jur bilo predvidjeno saniranje zgrade. Umirovljeni željezanski biškup Pavao Iby i bivši peljač gradišćanskoga sjemenišća i regens, Johannes Pratl, da su bili svenek protiv slaganja nekoliko sjemenišć.
Gradišćanski Hrvati u Beču, pred svim starija i sridnja generacija, su u prošlosti bili jako usko vezani uz ovo gradišćansko sjemenišće u bečkoj Habsurgerovoj ulici 7. Onde su redovito stanovali i dušobrižniki i duhovniki za gradišćanskohrvatsku vjersku zajednicu u Beču a već od pol stoljeća je sada jur pokojni benediktinac pater Augustin Blazović odavle upravljao svojim redom a takaj i hrvatskom zajednicom u Beču. U prošlosti su redovito bile i hrvatske maše u kapeli sjemenišća, ča je zapravo prestalo sa smrću p. Augustina.

Kategorije