Pri 2. medjunarodnoj Kroatološkoj konferenciji u Zagrebu (29. IX. - 1. X.) u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća je bila tema „Hrvati izvan Hrvatske“. Veliku pažnju su posvetili problemu očuvanja hrvatskoga jezika, pred svim i u Gradišću, Austriji. Pri ovoj trodnevnoj konferenciji je sudjelivalo nekoliko desetak znanstvenikov i istraživačev.

Iz Austrije su sudjelivali znanstveniki Nikola Benčić, Robert Hajszan, Georg Holzer, Zorka Kinda-Berlaković, Gerlinde Stern-Pauer i Robert Sučić.
 

ZAGREB — Najveć vrimena su jezikoslovci i istraživači posvetili podučavanju hrvatskoga jezika izvan Hrvatske, književnosti kao i sadašnjim problemom hrvatskih društav i institucijov izvan Hrvatske.

 

Alojz Jembrih je govorio o Karnerovom prijevodu od nasljedovanja Kristuševoga, kao i izdavačkoj djelatnosti Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, ki se je u 20. i početku 21. stoljeća dokazao kao respektabilna institucija. Zigh svojoj domaćoj i nimškoj, znanstvenoj i stručnoj publiki novimi znanstveno istraživačkimi publikacijami pokazuje gradišćanskohrvatsku književno-jezičnu bašćinu. U analitičkom prikazu bila je takaj rič o pojedini izdanji ka su bitno obogatila kroatistička i slavistička saznanja o književni i jezični djeli gradišćanskohrvatskih autorov.

(nastavlja se)