Učitelj i dopisnik HN Rudi Berlaković 60-ljetnik

Rudi Berlaković se je rodio 1. ožujka/marca 1952. ljeta u Velikom Borištofu — točno na klimatološki početak protulića. U protuliću se zbudi priroda i započne novi žitak — je to jur bilo simbolično i za Rudijev život? Mu je, znamda, tim jur bio u zipku položen angažman, ki će ga sprohajati kroz cio njegov život? Po osnovnoj školi u rodnom selu prelazi Rudi na gimnaziju u Gornju Pulju i po maturi na Pedagošku akademiju u Željezno. Od 1.

Tagovi: 

Povjesničar Dragutin Pavličević 80-ljetnik

Pred kratkim je prof. dr. Dragutin Pavličević svečevao svoj 80. rodjendan. Jedan je od brojnih znanstvenikov, ki su oci Simpozija Mogersdorf a kao vrsni povjesničar si je stekao ime i priznanje i med gradišćanskimi Hrvati. Uz brojne popularnoznanstvene članke i u Hrvatski novina  njegova knjiga »Moravski Hrvati« je u medjuvrimenu standardno djelo za sve one, ki se malo podrobnije zanimaju za moravske Hrvate.

 

Tagovi: 

Klausu Čenaru za šezdesetnicu: Živio!

Rodjeni Dolnjopuljanac uredski nadsavjetnik Klaus Čenar 19. decembra je navršio 60 ljet. Dugoljetnomu predsjedniku folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, dugoljetnomu blagajniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bivšemu seoskomu predstojniku političke općine Dolnje Pulje, predsjedniku farskoga savjeta fare Dolnja Pulja itd. željimo čestitati 60. rodjendan.

 

Tagovi: 

Reprezentativac Tome Parić najvršio 65

Bivši nogometaš i trener i sadašnji predstojnik Austrije Beč za športska zbivanja, Tome Parić je 7. oktobra bio navršio 65 ljet. Cindrofac Parić je počeo svoju karijeru kod mjesnoga nogometnoga društva Ask Cindrof. Športska nadarenost ga je peljala kako u inozemstvo tako i u austrijsku nogometnu reprezentaciju. Jur sa 17 ljet je Tome Parić kao nogometaš došao k Bečanskoj Austriji, naime 1964. ljeta.

 

Tagovi: 

Knjiga »560 ljet Devinsko Novo Selo«

DEVINSKO NOVO SELO — Croskat je prikgranični projekt u okviru čega je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar inicirao projekt za povezivanje gradišćanskih Hrvatov iz Austrije i Slovačke. U vezi s tim je izašla knjiga o povijesti Devinskoga Novoga Sela s naslovom »Zlatna knjiga. Izvori o povijesti Devinskoga Novoga Sela« i je pisana na slovačkom jeziku.

Tagovi: 

Visoko odlikovanje za boricu u otporu

Katarina Sasso (86) je srijedu, 12. oktobra u saveznom kancelarstvu u Beču odlikovana »Zaslužnim znakom Republike Austrije u zlatu«. Rodjena Šuševka je jedina još živa aktivistica gradišćanskoga otpora za vrime nacionalsocijalizma. Kao 16-ljetna komunistkinja u otporu (Widerstand) je Katarina Sasso preživila brojne logore kao i KZ Ravensbrück.

 

Tagovi: