ŽELJEZNO — Dugoljetni peljač ureda zemaljskoga poglavara Hansa Niessla, Martin Ivančić će minjati posao i će nastati poslovodja naseobinske zadruge Burgenland-Süd.

Na čelu ureda zemaljskoga poglavara Hansa Niessla će ga naslijediti pravnik Hans-Peter Doskozil.

Martin Ivančić svečevao je utorak 31. augusta svoj 60. rodjendan. Tom prilikom mu je Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, kako su najavili, posvetila portret. Ov prikaz o rodjenomu Klimpušcu ki živi u Cogrštofu i ki je desetljeća dugo oblikovao socijaldemokratsku politiku u Gradišću i na manjinskom polju, morete viditi na tajedan 5. septembra u hrvatskoj tv- emisiji Dobar dan Hrvati (13.30).          (uredn.)

Kategorije