Jurko Cvečko »Ličnost ljeta 2010. u Slovačkoj republiki«

Ljeto 2010. za Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i za sva hrvatska društva uključene unutar njega moremo  nazvati jubilarnim. Proslavili su 20. obljetnicu osnivanja i djelovanja kao vrhunske institucije slovačkih Hrvatov. U ovom duhu prošlo je cijelo ovo ljeto u kom je organizirano puno svetačnih priredab.

Tagovi: 

Dva visoka hrvatska odlikovanja Austrijancem Brogyányiju i Dernoschegu

Hrvatski veleposlanik u Austriji prof. dr. Zoran Jašić uručio je u srijedu, 15. decembra na prigodnoj svečanosti u veleposlanstvu RH u Beču austrijskomu sakupljaču umjetnin Alfredu Brogyányiju odličje »Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića«. Za osobite zasluge u promicanju gospodarskih vezov izmedju Austrije i Hrvatske, kao i osobnoga angažmana na području jačanja hrvatskoga gospodarstva, »Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića« odlikovan je direktor štajerskoga centra za internacionalizaciju i bivši zastupnik u austrijskom Parlamentu Karl-Heinz Dernoscheg.

Tagovi: 

SP pobira potpiske protiv deponije

NOVO SELO — Socijaldemokratska stranka Niuzaljskoga kotara je pokrenula potpisnu akciju protiv predvidjene deponije za otrovne otpatke u Novom Selu i u Pandrofu. Protiv deponije poduzeća Ave se jur duglje boru inicijative gradjanov Novoga Sela i Pandrofa.
Na hrvatskom valu Orf-a Gradišće je rekao vicenačelnik Novoga Sela, dr. Harald Ladić o cilju potpisne akcije, da je važno, da se kaže, da se nešto djela. Inicijative neka budu još intenzivnije i da cijela regija kaže, da ne kani imati ovu deponiju u Niuzaljskom kotaru.

Tagovi: 

U Gradišću 2011. manje pinez za manjine

ŽELJEZNO — Gradišćanske narodne grupe su takaj pogodjene od skraćenja zemaljskoga budžeta u dojdućem ljetu. To je u nedilju, 19. decembra rekao zastupnik Narodne stranke u Gradišćanskom zemaljskom saboru i načelnik Pinkovca, Leo Radaković u razgovoru s Manjinskom redakcijom Orf-a Gradišće. Kako je nadalje rekao Radaković, odgovarajući trendu općega šparanja da ćedu se kljetu skratiti narodnosna potpiranja u kulturni posli. To da se je stalo zbog toga, jer zemaljska izdavanja za narodne grupe nisu zakonski fiksirana, nego se svako ljeto dotiraju odredjenom svotom.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba

Hrvatski akademski klub je 16. decembra u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču održao svoju redovitu generalnu sjednicu. Odbor je ostao isti od prošloga ljeta, samo da David Karall već nije jedan od dvih potpredsjednikov. Za predsjednicu Hak-a je jednoglasno ponovno odibrana studentica slavistike Julija Klemen.

 

BEČ — Generalna sjednica Hak-a je za svoju predsjednicu ponovno odibrala Juliju Klemen. Za potpredsjednika je odibran Mihael Hirschler, za blagajnika Lukas Kornfeind, a za tajnicu Marija Kornfeind.

 

Tagovi: