Po ponovnom sastavljanju pred već od ljetodan se je hrvatski Savjet za narodnu grupu opet sastao 31. marca, ovput u zgradi Zemaljske vlade u Željeznu. Savjet je tom prilikom dostao opet novo predsjedničtvo. 

ŽELJEZNO — Po već od jednoljetnoj pauzi sastao se je Savjet za hrvatsku narodnu grupu srijedu, 31. marca — ovput u Željeznu. Nazoči je bilo već od potribne dvotrećinske većine savjetnikov (od ukupno 24), tako da su mogli odlučiti o novom predsjedniku (jednoglasno): Martin Ivančić je naslijedio Roberta Sučića, a za potpredsjednika je tim jednoglasno odibran Leo Radaković. Kako je izjavio mag. Robert Sučić, lani veljek po odibiranju za predsjednika, Savjet za hrvatsku narodnu grupu je potribovao povišenje subvencijov za pedeset posto, ali konačno je Savjetu ljetos za podiljenje stalo malo još manje pinez na raspolaganje nego lani. Ukupno 49 društav i institucijov će polag preporuke ljetos dostati, ukupno podupiranje od 1,168 milijuni E. Lani je Savjet podilio za 1990 E već na 46 hrvatskih i mišovitojezičnih društav i institucijov (vidi i tabelu s preporukami na 5. stranici). Kako je rekao Robert Sučić „neformalno smo se sastajali i s predsjedniki i potpredsjedniki ostalih Savjetov za narodnu grupu“ i je dodao „već puti se velike stvari laglje i bolje rješavaju u malom i tajnom nego u velikom krugu, jer je onda dostkrat teško dojti do zaključka odnosno odobrenja.“ Uspostavili da su se i kontakti drugim narodnim grupam. U svezi sa skraćenji gradišćanskohrvatskih konverzatorijev na Slavistiki Bečkoga sveučilišća Savjet za hrvatsku narodnu grupu je zaključio skupnu rezoluciju, ku ćedu potpisati predsjednik Ivančić i potpredsjednik Leo Radaković. U toj rezoluciji kanu reagirati na skraćenje gradišćanskohrvatskih predavanj na Slavistiki. Kako veli Martin Ivančić oni potribuju, da Slavistika ostane takova kakova je bila, jer to „nam je najviša razina izobrazbe i mora ostati u rangu obavezne ponude“. Nadalje je naglasio „…ako kanimo naš jezik dalje normirati i gotovo normirat, onda nam je potriban i narašćaj“. Kako je nadalje rekao Ivančić „Narodne grupe moraju imati pravo, da im država nudja izobrazbu do najviše razine“. Hrvatski Savjet za narodu grupu je postavljen 1993. lj. a mandat mu dura četira ljeta dugo. O svojem jednoljetnom predsjedavanju je rekao Robert Sučić da je to „bilo vrlo zanimljivo ljeto i puno je pokrenuto. Na primjer je u juniju 2009. ljeta došlo pismo o noveliranju Zakona o narodni grupa iz 1976. a za vrime smo dali naš predlog Saveznomu kancelarstvu“ a je uvjeren, da će „novela pojti skroz u ovoj koalicijskoj periodi Savezne vlade“. Prilikom ankete o reformi Zakona o narodni grupa 3. decembra 2009. je Savezno kancelarstvo nominiralo tri djelatne grupe. Jednu za izobrazbu, u ku se je najavilo navodno 35 osob, u drugu, za strukture se je najavilo kih 20 ljudi, a treta grupa će se baviti zakonom. Od Hrvatov da se je javilo dosta ljudi, ki kanu sudjelovati u ti grupa, ke da ćedu se po prvi put sastati za tajedan dan. Kako je uz ostalo rekao Martin Ivančić do ljeta kanu izdjelati skupni stav. Ali pri političkom realiziranju da će biti poteškoć, jer Slovenci da nešto drugo potribuju nego druge narodne grupe u Austriji. Leo Radaković, novi potpredsjednik Savjeta je rekao uz ostalo, da su se dogovorili da svako društvo ima svoje težišće i da se nećedu umišati u unutrašnje djelovanje društav. Od minuloga sastava Savjeta da se je lani preminila trećina: obadva zastupniki Katoličanske crikve i kod načelnikov i u društvi. Pri sjednici Savjeta za hrvatsku narodnu grupu je bilo govora i o projekti u 2011. ljetu kot i o Okvirnoj konvenciji Vijeća Europe o čuvanju narodnih grup.

Kategorije