Nad slavljem da smo u Austriji smo zabili da se u pogledu na manjine ništ…

Slavlja i spomenpriredbe u vezi sa »100 ljet Gradišće« su zapravo mimo s minulim 2021. ljetom. A pokidob zapravo već nijedan ne živi, ki se mogao spomenuti na to kako je svojčas, pred 100 ljet i najzad bilo do 1921. ljeta, vjerujemo zapravo sve ča nam se nudi u glorificiranju povodom ovoga jubileja. Objektivno gledano, su ljudi na austrijskoj strani povijesnoga Gradišća imali sriću. Jer iako ih je i s ovkraj is onkraj teško pogodio fašizam Tretoga Reicha, Gradišće je samo do 1955. ljeta bilo pogodjeno od teškoga brimena Sovjetskoga saveza. Od komunističe strahovlade, dakle ponovnoga fašizma — samo u drugoj prateži i s drugimi naznakami — kako mnogi povjesničari danas tumaču to razdoblje od 1989. ljeta — austrijsko Gradišće nije bilo pogodjeno. Ali na čehoslovačkoj i madjarskoj strani dabome. Ali od svega toga u 1921. ljetu još nije bilo ni traga ni slijeda, iako su dalekovidni ljudi i iskušeni promatrači mogli jur tada viditi, da mirovni ugovor iz Versaillesa nosi u sebi jur klicu Drugoga svitskoga boja. A tako je nažalost konačno i došlo.

Od toliko Gradišća i gradišćanski bi se Hrvatom jur moralo obraćati

Nije točno poznato otkada, ali se zato čim brže širi i se zakorijenilo to, kako se čini jur prisilno naglašeno „gradišćanski“ pred našim jezikom. To pravoda nije ništa zloga niti krivoga, samo u kombinaciji s jezikom onda još govoriti i pisati o g(G)radišćanski Hrvati i gradišćanski Hrvatica iz Gradišća ki govoru i/li pišu po gradišćanskohrvatsku, to je zaista jur preveć toga gradišćanskoga. Nije ovo nikakovo odricanje od Gradišća niti gradišćanskoga, nego samo pokazivanje na to da to pred svim i jezično i stilistički jur skoro boli i bantuje intelekt — pred svim i gradišćanskih Hrvatov!

»Krowodnrock in concert online« Audio-vizualni je muzički leksikon

Po prvoj od dvih tandem priredabu novembru u Novom Selu u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra s jakim SP-obilježjem je sada Hrvatsko kulturno društvo priredilo svoju priredbu povodom »100 ljet Gradišće«, ka je u svoji govori isto bilo pandan, naime sada VP-obilježeno. To očigledno i zrcali partijsko političke težine ovih dvih društav, ka su mogla uvjeriti Savezno kancelarstvo da im dodili po 25.000 €.

U Savjetu sve ovisi o tomu ča kanimo i koliko imamo angažmana i uvjerenja

Dokle ov komentar dostigne štiteljice i štitelje, ako to uopće čini, onda su brojna hrvatska društva i dvi političke stranke u Gradišću jur nominirale svoje kandidatice i kandidate, od kih bi rado imali da bi je zastupali u novom hrvatskom Narodnosnom vijeću odnosno Savjetu za narodne gupe. Tim ovo već ne more uticati niti na odbore tih društav i strankov, niti se ne more govoriti o pokušaju u zadnji hipac nešto protežirati u ov ili on smir.

Iz weba se već ništ ne more brisati — ni od političarov ni od nijednoga od nas

Priznajem da nisam bog-zna kakov prijatelj socijalnih medijov. Priznajem da odbijam da bi javnost morala sve doznati ča pojedinci pišu u svoji mejli i SMS-i odnosno chati. Pravoda i odbijam, da človik bude proziran i oduravam pohlepnost (Geilheit) za senzacijami masmedijov i odlučno sam protiv toga da se bez pomilovanja otkriju sve tajne bilo koga človika. Pravo na intimnost ima i „mali, obični“ človik s ulice ili crikveni dostojanstvenik, bio bi još tako mali i nevažan a kamo li da je uticajan ili se barem drži za takovoga. Pravo na intimnost i dostojanstvo imaju i političari i političarke, gospodarstveniki i gospodarstvenice itd.

Nekomu oduzeti pravo da se spominje svojih pokojnih je vrlo žakljiv posao!

Nevjerojatno koliko je Zemlji Koruškoj sa SP-poglavarom Petrom Kaiserom važno, da austrijski Parlament zabrani komemoraciju za hrvatske žrtve Drugoga svitskoga boja a pred svim i spominjanje na on veliki broj hrvatskih vojnikov, ali i njevih obitelji i civilov a naravno i žen i dice, ke su Englezi s lažnim argumentom poslali najzad u Sloveniju, kade su ih pa jugoslavenski partizani masovno klali, striljali i ubijali.

Sada se moraju svi cipiti — ki kanu na hrvatske priredbe i kao gosti i izvodjači

Sve nove korona mjere valjaju naravno i za hrvatske priredbe, a predsvim i za zabavne priredbe.To znači obaveza cipljenja valja i med Hrvati i Hrvaticami, a valjaju pred svim i za sve one naše prijateljice i prijatelje iz „stare domovine“, med kimi je do sada bilo i brojnih onih, kim cipljenje do sada nije bilo toliko važno ili ki su do sada mislili da ćedu jur kako tako moći projti i bez cipljenja protiv COVIDA-19 — iz bilo kih uzrokov!

Poljanci tribaju hitno „hrvatsku injekciju“ — HKD bi mogao imati cipivo

Morebit ne spektakularne, ali svakako pažnje vridne su promjene u peljačtvu Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Dokle se je djelovanje ovoga, po svojoj definiciji centralnoga i najvećega hrvatskoga društva u Gradišću, u zadnji ljeti sve već koncentriralo na sridnje Gradišće, bi se djelovanje sada opet moglo usredočiti i na sjeverno Gradišće, pred svim na Poljance. Ovde i dandanas još živi daleko najveći broj Hrvatov i Hrvatic, ovde ima daleko najveći broj novodoseljenih Hrvatov i Hrvatic iz različnih krajev Hrvatske kao i BiH. Ov potencijal, čini se barem, je neiskorišćen iz hrvatskoga gledišća.