Najveća poveznica u odnosi dvih zemalj — Madjari ki živu u Hrvatskoj i Hrvati ki živu u Madjarskoj su znatna spona

Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske primio je u nastu­p­ni posjet veleposlanika Ma­dj­ar­ske u Republiki Hrvatskoj NJ. E. Csabu Demcsáka.

ZAGREB — Na sastanku su se državni tajnik i veleposlanik suglasili kako izmed dvi države i dvih narodov postoju vrlo ra­­zvijeni i prijateljski odnosi, če­mu značajno pridonosu obadvi nacionalne manjine — hrvatska u Madjarskoj i madjarska u Hr­vatskoj, ke su izvrsno integrirane u društvo tr uživaju vrlo visoku razinu manjinskih prav.

Plenković diplomatom: Manjine u hrvatskoj vladi su europska poruka susjedom

Sudjelovanje nacionalnih ma­njin u hrvatskoj vladi poruka je europskih i univerzalnih vridnosti zemljam u okr­u­ženju, izjavio je u srijedu, 26. augusta hrvatski premijer A­ndrej Plenković u razgovo­ru s diplomati. On je u Ba­n­ski dvori predstavio članom diplomatskoga zbora nove čl­anice i člane vlade, osnovne smirnice nje programa i klju­čne političke izazove pred Hrvatskom. Rekao im je ka­ko „očekuje intenzivnu i otvorenu komunikaciju i da uz jačanje gospodarstva, izgra­d­nju tolerantnoga društva i rješavanja otvorenih pitanj sa susjedi ojačamo odnose izmed Hrvatske i vaših držav“.

Iz talijanskoga proračuna u Hrvatsku slija se godišnje 5 milijuni € za očuvanje tal. identiteta

Potom kad je u mediji objav­ljeno da nigdo ne nadzire ka­ko se trošu pinezi iz talijan­skoga proračuna za očuvanje talijanskoga identiteta, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin tvrdio je da je izvješ­će o nadzoru potrošnje pokazalo da je sve u redu.

Bosanci u Austriji želju status manjine: „Nećemo da nam se zametne trag!“

Bosansko akademsko društvo u Austriji (GBAA) sa svojom podorganizacijom u osnivanju »Österreichische BosnierInnen«, pokrenulo je izuzetno važnu inicijativu: u ime austrijskih državljanov s bosanskimi korjeni, postavili su cilj da njevi sugradjani u Austriji dostanu prizna­nje nacionalne manjine.

30 ljet borbe za prava Hrvatov u Vojvodini

Prije 30 ljet, 15. julija 1990. u Subotici je voljom 221 iza­slanika iz svih krajev Vojvodine na Osnivačkoj skupšćini utemeljen Demokratski sa­vez Hrvata u Vojvodini.

SUBOTICA — Rič je o poli­tičkoj organizaciji vojvodjan­skih Hrvatov ka je Statutom od­redjena kao institucija „u koj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrva­tov u Vojvodini (Bunjevcev, Šokcev i drugih Hrvatov u Voj­vodini) radi ostvarivanja političkih, kulturnih, gospodarskih i drugih ciljev“.

Zastupniki šest autohtonih narodnih grup kod nadležne ministrice Susanne Raab

Predsjedniki i potpredsjedni­ki Narodnosnih vijećev (Savjetov o narodni grupa) svih šest autohtonih, dakle pri­zna­tih narodnih grup u Austriji su petak, 28. februara bili na prvom službenom pohodu kod ministrice za integraciju i žene Susanne Raab od Narodne stranke. Pri uru i pol dugom razgovoru su se dogovarali o glavni točka vla­dinoga programa za narodne grupe i o budućem skupnom djelovanju. 

Izjava za medije — Uredničtvo Hrvatskih novin

Hrvatsko štamparsko društvo a posebno i uredničtvo Hrvatskih novin za zadovoljstvom prima vist, da su narodne grupe u Austriji zabilježene u koalicijskom ugovuru dezignirane tirkizno-zelene savezne vlade na čelu sa Sebastianom Kurzom i Wernerom Koglerom.

Posebno ovde triba očito zahvaliti i dvim gradišćanskim zastupnikom u Nacionalnom vijeću, Nikiju Berlakoviću i Kristofu Cariću od nove Narodne stranke kao i koruškoj Slovenki i novoj parlamentarki Olgi Voglauer od Zelenih.

Manji je dug HŠtD-a, a na prestru­kturiranju Hrvatskih novin se je počelo djelati

Pri svojoj redovitoj generalnoj sjednici petak, 13. dece­m­bra u kreativ-centru u Šuševu je predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva mag. Ivica Mikula dao kratak izvješćaj o djelovanju društva i je pri tom istaknuo da izgleda tako da će se „živa s­ub­vencija“ s umirovljenjem za svenek ukinuti. S novemb­rom 2020. ljeta bi glavni urednik Petar Tyran mogao stupiti u mirovinu. Će li produžiti još za dvoja ljeta ili uredjiv­a­nje jur ranije položiti u nove mladje ruke ovisi o angažm­a­nu mogućih kandidatov i o njemu samomu.