Osnovano novo društvo „Stalna konferencija narodnosnih savjetov u Saveznom kancelarstvu“

U četvrtak, 4. novembra, se je osnovalo novo društvo imenom „Stalna konferencija narodnosnih savjetov u Saveznom kancelarstvu“. Pri konstituirajućoj sjednici su bili nazoči predsjedniki svih šesterih savjetov kao i tri potpredsjedniki. Pri sjednici su odlučili, da će sadašnji predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu Martin Ivančić preuzeti predsjedničtvo. Njegov potpredsjednik da će biti Bernhard Sadovnik, sadašnji predsjednik slovenskoga Savjeta za narodnu grupu.

Hrvatska društva reagirala na „skromnu“ odluku gradišćanskoga SP-a, VP-a i FP-a

Pred kratkim su zastupniki Zelenih u Gradišćanskom zemaljskom saboru — Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller — stavili samostalno potribovanje da bi Sabor zaključio kako bi „Oživili i obdržali jezike narodnih grup u svakidašnjici/Volksgruppensprachen im Alltag lebendig erhalten/A népcsoportok nyelvének életben tartása a mindennapokban/Fl o goskere grupnakere tschibtscha ando sako diveseskero dschivipe upre te likerl“. SPÖ na čelu s Elisabethom Trummer i Robertom Klikovićem je prominio ovo potribovanje i zaključilo u pravnom odboru, da će Zemaljskomu saboru predložiti prominjeno potribovanje da bi je zaključili. Od izvorne molbe Zelenih je ostao samo fragment i ta je jako „oblažen“. Pokidob SPÖ u Saboru ima apsolutnu većinu, će se nje zahtjev za promjenu (Abänderungsantrag) zaključiti. U pravnom odboru su i ÖVP i FPÖ glasali za SPÖ-zahtjev za promjenu. Nato su sada dosta jasno reagirala i neka hrvatska društva ka, „neovisno o tomu gdo je stavio ovu molbu u punom sadržaju podupiraju ov zahtjev za promjenu“.

Koliko Zeleni kanu za narodne grupe i koliko su SPÖ, ÖVP i FPÖ od toga ostavili…

Zastupniki u Gradišćanskom zemaljskom saboru Regina Petrik i Wolfgang Spitzmüller stavili su samostalno potribovanje (Antrag) da bi Sabor zaključio u vezi s jeziki narodnih grup da bi „Oživili i obdržali jezike narodnih grup u svakidašnjici/Volksgruppensprachen im Alltag lebendig erhalten/A népcsoportok nyelvének életben tartása a minden napokban/Flogoskere grupnakere tschibtscha ando sako diveseskero dschivipe upre te likerl“. SPÖ je prominilo ovo potribovanje i zaključilo u pravnom odboru, da će Zemaljskomu saboru predložiti prominjeno potribovanje ko neka zaključi. Pokidob SPÖ u Saboru ima većinu, će se nje zahtjev za promjenu (Abänderungsantrag) zaljučiti. U pravnom odboru i ÖVP i FPÖ su glasali za SPÖ-zahtjev za promjenu. Kako u izjavi piše Regina Petrik (Z) ne more reći su li ÖVP i FPÖ iz osvidočenja ili nemarnosti glasali za SPÖ zahtjev za promjenu.

Sastanak o kooperaciji Zemlje i manjin

Zastupniki trih Savjetov gradišćanskih narodnih grup su u srijedu, 12. maja bili na prvom informativnom sastanku kod zemaljskoga poglavara Gradišća Hansa Petra Doskozila zbog predvidjene suradnje u vezi s ljetošnjim jubilejom »100 ljet Gradišće«. Zasada jednoč su samo izminili informacije i predstavili ideje i plane, je rekao predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu Martin Ivančić za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće.

95.400 eurov za HKD, HKDC i HNVŠ kao i za HAK povodom »100 ljet Gradišće«

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je četvrtak, 6. maja otpodne sastao na sjednicu u digitalnom prostoru. Polag rotacijskoga sistema, koga si je hrvatski Savjet sām dao u svojem poslovnom redu je Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC), preuzeo predsjedavanje ovoga savjetodavnoga gremija, a dosadašnji predsjednik, Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD), je opet potpredsjednik Savjeta.

10 ljet »Koruško rješenje seoskih tablic«

Pred deset ljet, 26. aprila 2010. u Koruškoj su se konačno sporazumili i dogovorili o 164 dvojezični seoski tablica u Koruškoj. S velikimi očekivanji su se u Celovcu sastali tadašnji državni tajnik Ostermayer (SPÖ), tadašnji zemaljski poglavar Koruške Dörfler i zastupniki koruških Slovencev na završno kolo o dvojezični seoski tablica u južnoj Koruškoj. Pri tom „maraton-sastanku“ za okruglim stolom su se konačno ujedinali na 164 općine odn. sel za južnu Korušku. O rješenju pitanja slovenskoga službenoga jezika u dotični opći na su se istodogovorili. Sve stranke uovom dugoljetnom sporu(Streitfall) su izjavile kakosu zadovoljne s rješenjem.