Vlada konačno nominirala Savjet

U sjednici od 29. junija 2022. ljeta, je savezna vlada nominirala savjetnice i savjetnike za Savjet za hrvatsku narodnu grupu. Prigovor HAK-a ostaje prez posljedic.

Otkad je savezno kancelarstvo 1. februara ovoga ljeta objavilo prijedlog o novi savjetnica i savjetniki za Savjet za hrvatsku narodnu grupu, se je čekalo na konačno imenovanje.

Hrvatski akademski klub je naime po izjavljanju prijedloga u februaru u roku njemu prigovarao. Hakovci su se u izjavi, ka je još uvijek dostupna na njevoj web-stranici, pozvali na potribovanje saveznoga kancelarstva za ravnotežom med spoli, starosnimi grupami i geografskimi porijekli. U izjavi kritiziraju, da se je ovih potribovanj nije zgledalo. Ravnoteža med spoli da je narasla – 3 od 10 osob u društvenoj kuriji su žene – pred svim u pogledu na starosne grupe da se nije zgledalo. Hakovci su ljetos naime predložili tri osobe: Veru Buranić, ku su i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo i Hrvatski centar podupirali, Maricu Zvonarić, ka je imala podupiranje od Kuge i Aleksa Vukovića, podupiran od Hrvatskoga štamparskoga društva i Tamburaške muzičke škole jug. Zvonarić i Vuković, svi dva pod 30 ljet stari, nisu dospili u prvašnji prijedlog kancelarstva. To po riči HAK-a u pogledu na prosječnu starost i broj nominacijov nije razumljivo.

Nominacija po peti miseci

Sada, skoro pet misec kasnije, je savezno kancelarstvo u zaključku objavilo nominirane osobe za periodu do 2025. ljeta. Ukupno 24 kotrige ima Savjet za hrvatsku narodnu grupu. VP- i SP-stranka nominiraju po pet političarkov i političarov, Crikva ima dvoja mjesta, a ostalih 12 mjest nominiraju različna nadregionalna društva. U „nespornoj“ političkoj kuriji su nominirani Johann Balogh, Kurt Fischer, Ivan Grujić, Hans Linzer i Elizabet Trummer sa strani SP-a kot i Bernhard Herić, Viktorija Kuzmić, Angelika Mileder, Ljuba Sinovac i Kristof Carić sa strani VP-a. Za crikvenu kuriju su nominirani Melanie Balašković i Željko Odobašić.

Bivše savjetnice i savjetniki ostaju nadalje

HAK je bio prigovarao prijedlogu kancelarstva za društvenu kuriju. Ov prigovar je kancelarstvo sada u zaključku odbilo. Ukupno su društva predložila 15 ljudi za 12 mjesta, tako da je kancelarstvo moralo zibrati ljude. Kot piše u pismu, su nominirali sve ove ljude, ki su jur u prethodnoj periodi bili dio Savjeta. Za savezno kancelarstvo ne postoju sumnje, da ćedu se zalagati za čuvanje interesov narodne grupe. Za društvenu kuriju su to Joži Buranić, Harald Horvat, Stanko Horvat, Martin Ivančić, Didi Jurković, Harald Ladić, Joži Meršić, Gabriela Novak-Karall, Leo Radaković i Helmut Zakall.

Odluka po spolu i nominacija kod prijedlogov

Novo nominirane osobe su ljetos bile Angelika Kornfeind od Znanstvenoga instituta, Rita Jandrišić od Hrvatskoga štamparskoga društva i spomenuti hakovci Vera Buranić, Aleks Vuković i Marica Zvonarić. Kornfeind da su odbili, jer je bila samo od jednoga društva predložena. Isto valja za Mari- cu Zvonarić, ka je bila od dvih društav predložena. Ritu Jandrišić su nominirali, jer ju je pet društav predložilo, od tih Hrvatsko štamparsko društvo na prvom mjestu. Vera Buranić i Aleks Vuković bi po riči kancelarstva bili jednako kvalificirani. Nominirali su Buranić, jer kancelarstvo teži za povišenjem udijela žen u Savjetu.

Društvena kurija i stranačko ofarbana društva

U izjavi HAK-a od februara ovoga ljeta, je društvo nadalje kritiziralo nazočnost stranačko ofarbanih društav, Prezidij i Djelatna zajednica, u društvenoj kuriji. Savezno kancelarstvo se u zaključku nije obratilo toj točki. Zato su se ova dvoja društva pojavila na drugoj listi. U juniji ovoga ljeta je poznati žurnalist Martin Thür objavio listu s društvi, ka su povezana s političkimi strankami. Pod imenom savez općinskoga zastupničtva se moru onde najti i Prezidij SP-mandatarov hrvatskih i mišanojezičnih općin i Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov u Gradišću (VP). Hrvatski akademski klub do sada još nije komentirao zaključak saveznoga kancelarstva.

Zaključku saveznoga kancelarstva se more još do 25. augusta prigovarati. Prigovaranje ali neće uticati na djelovanje Savjeta. Djelovanje Savjeta da stoji u javnom interesu, zato se konstituiranje Savjeta već neće zavlačiti. Konstituirajuća sjednica će biti 18. augusta 2022. ljeta.