Na generalnom spravišću Mladine europskih narodnosti, kratko MEN, u Knivsbergu u Danskoj odibran je novi odbor. Predsjednik Andor Barabás ostao je u funkciji, na mjesto komisara za komunikaciju odibran je predsjednik HAK-a Aleksander Vuković.

KNIVSBERG (DANSKA) — U Velikom tajednu održao se je tradicionalni vazmeni seminar MEN-a. Ljetos su se mladi pripadniki manjine vozili u nimško-dansku graničnu regiju, kade su je ugostili Nimci u Danskoj odnosno pripadniki danske manjine u Nimškoj. Kih 60 ljudi je sudjelivalo pri jednotajednom seminaru s težišćem na manjinska prava i intersekcionalnosti. Četvrtak, 15. aprila, je MEN pri seminaru održao svoje redovito generalno spravišće.

Andor Barabás je nadalje na čelu MEN-a

Andor Barabás iz Rumunjske, pripadnik ondešnje nimške i madjarske manjine, predsjedjuje od 2020. ljeta organizaciji Mladine europskih narodnosti. Do vazmenoga seminara nije bilo jasno, je li će nanovo kandidirati za ovu poziciju. Na generalnom spravišću prošli četvrtak se je još jednoč stavio na raspolaganje i je bio odibran s 86% glasov.

Dva novi komisari

MEN-ov odbor se sastoji od predsjednika, dvih potpredsjednikov za vanjske i nutarnje posle, blagajnika i trih komisarov za komunikaciju, manjinska prava i politiku i integraciju članov, ki peljaju djelatne grupe. Na ljetošnjem spravišću odibrali su se dva novi komisari. Za mjesto komisara za komunikaciju se je naticao 25-ljetni Pinkovčan Aleksandar Vuković. Komisar za komunikaciju bavi se prezentacijom organizacije i nastupu u internetu, načinja kampanje za vidljivost i koordinira to sve s odborom. Vuković je do sada jur bio aktivan u djelatnoj grupi za komunikaciju i je med ostalim bio jedan od pokretačev manjinskoga podcasta. On da ima jur čuda iskustva s grafikami i sadržajem na socijalni mediji, tako da ima dobre uvjete za ovu poziciju. Sada da ima veću odgovornost i morat će već putovati, delegirati i koordinirati. Vuković je istaknuo, da kani i nadalje upoznati situacije druge manjine i naučiti se nove stvari osebujno o tom, kako širiti vidljivost.

Vukovića, koga su podupirala velika manjinska društva, su sa 100% glasov odibirali na ovu poziciju. Za mjesto komisara za manjinska prava i politiku do generalnoga spravišća nije bilo kandidata. Spontano se je stavio na raspolaganje mladi Danac iz Nimške Sebastian Jepsen-Thomsen. On je dostao 93% glasov. Pokidob MEN ima profesionalno poslovodstvo, se ne moraju popuniti sva mjesta. Ljetos je mjesto blagajnika ostalo prazno. Do sada je to djelala Slovenka iz Italije Martina Jazbec.

Drugu hakovku, Veru Buranić (22), su na generalnom spravišću primili u djelatnu grupu za integraciju članov. Tajnica HAK-a je jur čuda puti bila na seminari MEN-a i se jur veseli djelati s ljudi.

Vazmeni sem. 2023. u Gradišću

MEN svako ljeto organizira skupa s partnerskimi društvi četire seminare: takozvani Kick-off seminar u februaru, vazmeni seminar, Diversity festival i jesenski seminar. Sljedeća priredba je Diversity festival, ki će ljetos biti u Koruškoj. HAK je na generalnom spravišću dostao nalog za organizaciju Vazmenoga seminara u 2023. ljetu. U svojem naticanju su hakovci uvadili, da kanu prirediti seminaru u Gradišću s izletom u Beč. Zadnji put HAK je 2016. ljeta organizirao jesenski seminar.

Financijski izazovi za MEN

Poslovoditeljica MEN-a Eva Schubert je u svojem izvješćaju razložila, da MEN zbog koronapandemije nije potrošio sve subvencije. Kako je rekla Vera Buranić, MEN namjerava ponuditi učlanjenim organizacijam plaćene pohode drugim organizacijam, da bi se onde mogli pogledati primjere „najbolje prakse“. Za daljnji plan budžeta da još nije sve jasno. Trenutno da nije jasno, kako će EU dugoročno podupirati mladinske organizacije. Za 2022. ljeto podupiranja još nisu potvrdjena.