Žabljak 2022 u kompaktnoj verziji

Ljetošnji Žabljak u Gerištofu je bio samo na jednoj pozornici i cijela šarolika ponuda dvih dan se je koncentrirala oko pozornice u parku.

GERIŠTOF – Zbog korone su Gerištofci pauzirali dvoja ljeta, da bi mogli održati svoju sada skoro jur tradicionalnu seosku feštu Žabljak, ku priredjuje tamburaška grupa Zelenjaki skupa s ostalimi seoskimi društvi, a ljetos pred svim i sa seoskimi ognjogasci, na čelu s Tomasom Glavanićem. Ljetos je priredba imala geslo „130+2 ljet ognjogasno društvo Gerištof“.

Tagovi: