Po dvoljetnoj pauzi su uzlopske tamburašice i tamburaši prošlu subotu pozvali opet na tradicionalni tamburaški bal u Čelajev malin. Bal je ljetos stao u znaku 60. jubileja društva.

UZLOP – Prilikom 60. obljetnice postojanja Tamburice Uzlop se je društvo odlučilo posvetiti i svoj tradicionalni bal ovoj temi, tako da je bal stao potpuno u znaku ovoga posebnoga dijamantnoga jubileja.

Pri tom nije bal samo svečevao svoje prvo izdanje po koronapandemiji, nego pred svim i premijeru u pred kratkim obnovljeni prostorija Čelajevoga malina, koga su preuzeli početkom ljeta novi vlasniki Mario i Ulrike Müller.

Gosti i tamburaši uživali zvanaredan balski večer

Da ćedu se ljudi opet veseliti pohoditi tamburaški bal, su si organizatori ljetošnjega bala jur mislili. Kako velik je bio konačno interes, si ali ipak nije nijedan očekivao: Oko 300 gosti, pred svim i velik broj mladih, je naime prihvatilo priliku i došlo 12. novembra u škadanj Čelajevoga malina da bi skupa s uzlopskimi tamburašicami i tamburaši svečevalo daljnji vrhunac u njihovom jubilarnom ljetu.

Otvaranje je po staroj navadi preuzela glavna grupa Tamburice Uzlop, ka je pohodnice i pohodnike pozdravila s muzikalnim potpuriom Vrličko Kolo-Turopolski drmeš, a zatim s jačkami Mlada Roža, ku su ja- čili Saraja Hauptmann i Katarina Ehrlich, kot i Kad na dom, u izvedbi Aleksandra Robice i Didija Jurkovića. Naravno i srdačne pozdravne riči predsjednice Ljube Sinovac nisu smile faliti, a još i vlasnica Čelajevoga malina se je u kratkom dvojezičnom govoru obratila gostom.

Po nastupu narašćaja Tamburice Uzlop, ki je predstavio gostom tanac Mi Uzlopci, se je oficijalan dio završio i nazočni su mogli uživati večer uz vesele razgovore i u raspušćenoj atmosferi. Za odgovarajući muzički okvir, su se i ljetos opet skrbili PAX-i. Do ranoga jutra su oni zabavljali goste s hrvatskom muzikom, ki su nedvojbeno uživali večer. Tančeni parket je veljek od početka bio pun i se je i u toku balske noći kumaj ispraznio.

Stoprv kad je bilo vrime za presenećenje u polnoć, su gosti načinili mjesta za kotrige Tamburice Uzlop ki su publiki predstavili 5 vrhunskih koreografijov iz prošlih 20 ljet: Po mirnijom tancu k jački Hello Dolly, su tancoškinje i tancoši pokazali ples Joj!, ki je i dio običnoga tančenoga repertoara društva, ali se je po prvi put predstavio publiki u okviru tamburaškoga bala u 2015. ljetu. Zatim su slijedile koreografije Flošica i Mamma Mia, a kot zadnji završni dodatak su uzlopske tamburašice i tamburaši tancali k melodiji poznatoj jački Novih Fosilov Za dobra stara vremena. I ljetos opet se je Jivac Krupić skrbio za zavježbanje muzike, a Ljuba Sinovac je bila nadležna za tančene koreografije presenećenja na polnoć.

Budući plani

Kot završetak jubilarnoga ljeta 2022. čeka Tamburicu Uzlop 23. decembra još tradicionalni Božićni koncert u farskoj crikvi Uzlopa.

Po zimskoj pauzi ćedu se vrijeda opet početi probe za priredbe u 2023. ljetu. Pojedine točke za drugo ljeto su naime jur sigurne. Tako ćedu uzlopske tamburašice i tamburaši opet predstaviti igrokaz iz pera Mirke Sinovca, a i termin za dojdući tamburaški bal u 2023. ljetu je jur fiksiran – a ta će biti sigurno najmanje tako uspješan kot i jubilarni bal!

Kategorije