Prošli tajedan se je održalo ljetošnje izdanje folklornoga festivala mladih u Koljnofu. Ne samo velik broj sudionic i sudionikov je dokazao uspjeh ove priredbe nego i zvanaredni nastupi.

Koljnof – Po prvi put se je Cvrčak – folklorni festival mladih održao 2009. ljeta. Prošlu subotu, 13. maja, se je u kulturnom domu Koljnofa održalo ljetošnje izdanje ove posebne priredbe, u koj stoju mladi tamburaši i tancoši u centru pažnje. Organiziratori i podupirači su bili Koljnofsko hrvatsko društvo, Mladi Koljnofci (Mladik), Hrvatska samouprava Koljnof, Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj, Hrvatska samouprava Željezne županije i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Madjarskoj.

Po bogatom folklornom programu je Hrvatska samouprava Koljnofa pozvala još na skupnu plesačnicu (Horvát Táncház).

13 grup nudilo šarolik program

Program večera je bio oštro organiziran: 13 dičjih i omladinskih folklornih grup iz ukupno 7 sel je u kratkom času od oko dvih uri pokazalo zvanaredan program na visokom nivou i prezentiralo svoje znanje na folklornom području. Svaki nastup je bila mala posebnost i na svaki način vridan viditi.

Uz veliko zanimanje publike su domaći koljnofski tancoši prvoga razreda osnovne škole otvorili Cvrčak i predstavili publiki potpuri tančenih korakov i dičjih igar i zbrajalic. Iz Koljnofa su u toku programa nastupali i tancoška grupa čuvarnice kot i mlade tamburašice i tamburaši. Iz Hrvatskoga Židana su došle veljek četire grupe Židanskih zvjezdic na Cvrčak u Koljnof: Uz dičji kot i omladinski tamburaški sastav, ki je oduševio publiku s jačkom Sanja od Novih Fosilov, su nastupale i dvi tancoške grupe.

Nastupao je zvana toga i tamburaški narašćaj iz Hrvatskih Šic, Sambotela i Petrovoga Sela. S jačkami kot Dragi tovaruši, Veselo je društvo naše kot i Vesela je šokadija su oni zabavljali publiku i dostali buran aplauz. Ne manje priznanja za svoje znanje su dostale i dičje tancoške grupe iz Unde, kot i čuvarnice i osnovne škole iz Gornjega Četara. K dičjim i narodnim jačkam kot Marica rožica, Puž pusti roge van ili Kad budu cvale djurdjice su oni pokazali šarolike tančene koreografije.

Živ znak hrvatske kulture

Iako je mnogovrstan večer bio pravi vrhunac za prijateljice i prijatelje folklora, su pred svim bili veselje i zabava, ku su dica imala pri nastupanju, prava srića i milina za oči. S tim mladina, ali i dica, nije samo prezentirala veliku šarolikost i širinu hrvatskoga folklora, nego i dokazala da se kultura i identitet gradišćanskih Hrvatov u Madjarskoj i u budućnosti neće tako friško izgubiti.

Kot dar i znak priznanja je svaka grupa dostala na koncu večera još mali dar, onda se je prelazilo na zadnju točku večera: U koljnofskom kulturnom domu se je naime još održao tančeni večer odnosno plesačnica pod peljanjem Nikolete Gáti.

Kade će se dojduće ljeto održati Cvrčak još nije poznato, sigurno će biti ali najmanje tako uspješan i šarolik kot i ljetošnji u Koljnofu!

Dijana Jurković

Kategorije