Zvijezde za misec - marc

Baran

21.3. – 20.4.

Ljubav: Čim iskreniji ste prema Vašemu partneru, tim bolje Vam more pomoći kod Vaših problemov... Posao/uspjeh: Jasno morete ov misec ograničiti Vaše zadaće i jednoč i „NE“ reć – to spravi respekta! Zdravlje: Ćutite se jaki kot hrast! Da to i tako ostane pazite na Vašu prehranu i dosta spavanja!

Tagovi: 

Zvijezde za misec februar

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Imate novu ljubav na oku? Uživajte! Vrijeda će se intenzivirati kontakt a i ljubavna veza med vami… Posao/uspjeh: Na poslu morete osvidočiti s vašom kompetencijom kot i s retorski sposobnosti! Zdravlje: Dokle je na poslu sve dobro – se ćutite u privatnom životu nervozni i nemirni. Pazite na sebe - to bi naime moglo peljati do malih nesrićov u domaćinstvu…

Tagovi: 

Snig i ptice

Prošli tajedan nas je presenetio snig i pokrio cijeli vrt s debelim slojem bijele lipote – prava rijetkost u naši kraji. Vrt sada u decembru miruje i zvana odstranjenja sniga i vridni vrtljari miruju. Ča ipak moru djelati – gledati goste u vrtu, zimske ptice.

Tagovi: