Još i u decembru se more najti čuda djela u vrtu. Tako još nije prekasno, da se mlada stabalja bilu.

Uvijek kad se misli, da je sad vrime za pauzu, se opazu druge „bauštele”. Prilično topli oktobar, a i lanjsko toplo protuliće potribovalo je čuda od mladih cipov. Na kori mojih cipov se more opaziti, kako je kora na neki mjesti popucala. To se more prepričiti. Kako se to uopće stane? Razlog, zač puca kora osebujno mladih stabalj, leži u različnoj noćnoj i dnevnoj temperaturi u zimi. Po noći zna jur biti jako zima, a po danu ugrije onda sunce stablo i mlada stabalja prez čvrste kore pucaju. Obajti se to more s tim, da se stablo čuva od sunca. To neki djelaju tako, da nagnu dasku na južnu stran stabla ili da na kakov drugi način stvaraju hlad na tu stran. Ali najbolji način čuvanja stabla nije daska nego bijelo stablo. Bilenje stabla japnom ima dugu tradiciju. Bijela farba bolje reflektira sunce, stablo se ne more tako jako ugrijati i razlika med noćnom i dnevnom temperaturom se smanjuje.

Biliti protiv zvirja – Mlada kora jabuk i hrušak je za zece delikatesa, osebujno po zimi, kada je hrana oskudna. Mlada stabalja se ada moraju čuvati. Najefektivnije su kakove ograde iz vlake ili plastike za stablo. Ali i japno more proganjati zece, ako nimate mogućnost da zagradite svako stablo. Morete optimirati farbu tako, da dodajte za svaki litar japna 100 mililitar pijeska i sameljenoga roga (Hornmehl). Konsistencija i duha farbe da zeci nimaju rado.

Ča je potribno za bilenje – Bijelu farbu od japna za stabalja morete gotovo kupiti. Tomu dodajete pijeska i sameljeni rog.

Odvisno od toga, je li ste kupili pastu ili pulver, morate ga prvo zmišati s vodom. Dodajte za svaki litar veliku žlicu pijeska, da se kora zecom ne bi račila. Isto valja za sameljeni rog. Mišavina se triba dobro pomišati, tako da se pijesak spaja s farbom. Ako vam se čini pregusto za farbanje, dodajte jednostavno malo vode. Da se farba ne bi odlupila, mora stablo biti čisto. Malom kefom morete stablo očistiti. Ovde se triba paziti, da se kora ne narani. Sada se jur more farbati. Najbolje je suhi, sunčani dan, da se more farba lipo osušiti. Kora se more velikodušno od tal do rašlic pofarbati. Obično je farbanje jednoč po zimi dost. Ako je jako zima, ča je u prošli ljeti nastalo rijetkost, se eventualno mora još jednoč u marcu biliti. Uprav na rano protuliće more dojti do velikih razlik med temperaturom. Po ljeti bijela farba ne bludi stablom. Zapravo more bijela farba po ljeti i čuvati stabalj od jako visokih temperaturov. Farba bi se morala svako ljeto obnoviti, drugačije se zgublja s vrimenom.

Kategorije