Zvijezde za misec maj

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: U maju Vas čekaju jake ćuti i mila dvojšćina. Doživit ćete posebne i srićne doživljaje! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu moru barani osvidočiti s dobrimi idejami ali i njihovimi sposobnosti i fleksibilnosti. ♥ Zdravlje: Iako je privatno i na poslu sve u uredbi, je važno da imate u maju malo časa za sebe: Uživajte koč-toč u malom wellness-danu!

Tagovi: 

Hrvatsko shodišće u Juru

Datum: 
ned, 05/05/2024 - 10:00

 

U Juri će se održati tradicionalno Hrvatsko shodišće k krvave suze točećoj Divici Mariji.

Započeti će se shodišće sa svetačnom sv. mašom (10.00), čiji glavni celebrant će biti željezanski biškup Egidije Živkovi, a otpodne slijedi svetačna večernja (14.00). Glavni celebrant i proodikač će ovde biti papinski prelat Ferenc Benković. Oblikovati ćedu shodišće Zbor Lastavica i TS Žgano a orguljati će Ivan Maasz.

 

Početak: 10.00