Kroz ljeto kroz vrt: Sitva u septembru

Iako se jur približuje hladnija dob ljeta, je septembar još uvijek dobar misec za sitvu pojedinih kitic i povrća. Kitice nećedu već ovo ljeto cvasti, nego ćedu na protuliće i rano ljeto pokazati svoje cvijete. Čim hladnije vrime, tim manji je izbor povrća, ko se more uzgajati. U septembru je to pred svim lisnato povrće, ko brzo raste ili ko je otporno od niskih temperaturov i mraza.

Tagovi: 

Predavanje ZIGH-a u Trajštofu

Petak, 3. septembra je Znanstveni institut pozvao u socijalni centar u Trajštof na predavanje mag. Moriške Jahns s naslovom »Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi?«. Na vrlo zanimljiv način i sa šalnimi anegdotami je opisala život u 20. stoljeću u Gradišću, osebujno ali u Mjenovu i okolišni seli.

Ako kljetu bude Opernballa — bit će i 75. Hrvatskoga bala u Beču

Korona je ljetos u minuloj balskoj sezoni zapravo svim organizatorom onemogućila organziranje bala, tako i dvih naših najpoznatijih najposjećenijih hrvatskih odnosno većjezičnih balov: Hrvatskoga bala u Beču, Hrvatskih balov HKD-a u sjeverogradišćanskom Trajštofu i u južnogradišćanskoj Borti i KUGA-bala u Velikom Borištofu.

Zvijezde za misec - SEPTEMBAR

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Septembar će Vam doprimiti nove pustolovine u ljubavi i s Vaš:om partner:icom! Posao/uspjeh: Vašoj moći I motivaciji na poslu, ali i u svakidašnjici, se more ov misec samo diviti. Zdravlje: Po kratkoj betežljivoj fazi ćete najti sada opet novu energiju.

Pandrofci su u Celju preuzeli kip »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE«

Kip, kopija Celjanske Majke Božje, »PUTUJUĆA CELJANSKA MARIJA« je minula dvoja ljeta boravila u Celindofu na Poljanci. Sada je otputovala na čisti sjever Gradišća u Pandrof na Hati. Pri otpodnevnoj vičernji u celjanskoj baziliki je nedilju, 29. augusta završilo ljetošnje, 89. po redu hrvatsko shodišće. Celindofci su predali kip, štatuu »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« (PCM) vjernikom fare Pandrof, kade će sada boravit do dojdućega hrvatskoga shodišća krajem miseca augusta 2022. ljeta.