Šetnja kroz izložbu »Platno, srebro i svitlo zlato…« — dragocjenost se zrcali u detalji

Subotu, 3. julija, su u galeriji Trudice Domnanović svečano otvorili novu izložbu pod imenom »Platno, srebro i svitlo zlato«. U dvi hiža se moru pogledati, djelomično i popasti pratež, ka je koč bila dio žitka gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. Danas se ovi dragocjeni kusići nahadjaju u privatni ruka odnosno u fundusu folklornoga ansambla Kolo-Slavuja. Po nji je ansambl onda i rekonstruirao pojedine tipe nošnje za svoje nastupe. Mali obilazak kroz izložbu.

Ako nam samim ne fali, da nigdir nismo zastupani, zač bi pak drugim!?

U hrvatskoj sceni pokrajine, austrijske savezne zemlje Gradišće se sve glasnije morguje zbog proslavov u vezi sa »100 ljet Gradišće«, jer se svenek nek samo čuje za Hrvate i druge narodnosti u zemlji, ali niti se je ne spominje temeljito i zapravo nigdir aktivno ili konstruktivno ne sudjeluju i nikako se ne more dostati dojam, da bi je s „oficijelne“ strane zaista gdo kanio odnosno mogao uključiti u zaista sadržajne, smisla pune priredbe i proslave širom Gradišća. A ovi drugi naši, s druge strane granice, ionako nimaju ništ za svečevati ni slaviti.

Madjarica Dorottya Kelemen nova peljačica Narodnosne redakcije u ORF-u Gradišće

Direktor gradišćanskoga ORF-studija Werner Herić je odlučio, da će generalnomu direktoru ORF-a Alexanderu Wrabetzu predložiti Dorottyu Kelemen kao novu peljačicu Narodnosne redakcije ORF-a. Rodjena Madjarica, ka je dite 1956. ljeta doseljenih Madjarov u Beču je zaposlena u ORF-studiju Gradišću i vidimo ju uglavnom kao spikericu ili moderatoricu u TV-emisiji GRADIŠĆE DANAS ili u madjarskoj TV-emisiji ADJ’ ISTEN MAGYAROK.

Zvijezde za misec JULI

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Činjenica je, ljubav neće pasti iz neba. Pokažite malo inicijative! Posao/uspjeh: Pokusili ste smanjiti izdavanja, to se ali još nije potpuno ugodalo. Nekate zdvajati — uspjeh će se vrijeda pokazati! Zdravlje: Došao je čas za uživanje. Mrzli ljetni koktel, vaš:a najbolj:a prijatelj:ica i dužičak razgovor — to će Vam goditi!

Tagovi: