Vračiteljica Jagnjić podupira umjetnost

Hrvatska vračiteljica dr. Wal­traud Marija Jagnjić, rodjena Kruisz, ima dvi ordinacije, jed­nu u svojem rodnom selu Cin­drofu, a drugu u Klimpuhu, kade i stanuje. Ovih dani kupi­la je za svoj prelipi vrt u Klim­puhu uz ordinaciju dragocjenu skulpturu od mramora s nazivom »Ženski torso«. Skul­p­turu izdjelala je medjunarod­no poznata kiparica mag. Hei­di Tschank, rodjena Bečanka, ka živi i djela jur desetljeća dugo u Štucinu, kamo se je preselila po sklapanju hištva  s jur preminulim suprugom iz toga sela.

Tagovi: 

Hajdenjaki: Nova web platforma za dicu

Hajdenjaki djelaju aktualno na posebnoj web plat­formi za dicu s imenom »Za male i velike«, tako se zove i žepna knjiga za dicu ku su iz­dali Hajdenjaki 2015. ljeta i ka sadržava jačke, zbrajalice i igre za dicu. Cilj platforme je premjestiti ov sadržaj u d­i­gitalni oblik. Predvidjen je svaki tajedan jedan novi doprinos (5-10 mi­nut). Početak je bio 17. junija u 14.00.

Tagovi: 

Coffeeshock Company: 10. obljetnicu ćedu slaviti drugačije nego planirano

U tekućem 2020. ljetu dom­a­ći super-, skunk-, rock- i reg­gae-bend Coffeeshock Company svečuje 10. obljetnicu utemeljenja odnosno i deset ljet dugoga uspješnoga djelo­vanja na ovom segmentu domaće muzičke scene, ali sve poznatije i na nacionalni i internacionalni pozornica, z­ahvaljujuć uz ostalo i sura­d­nji s bosanskim bendom Du­bioza kolektivom kao i s au­strijskim etabliranim bendom Ruskaja.

Centar.Biblioteka otvara svoja vrata!

BEČ — Kako piše Hrvatski centar u svojoj izjavi „…Ovim putem vas željimo podsjetiti na to, da je naša Centar.Biblioteka na raspolaganju ne samo online, nego i uživo! U online katalogu naše knjižnice i dalje morete poiskati knjige, a sada opet morete dojti i u Centar da sami pogledate, izaberete i po­sudite knjigu iz našega velikoga izbora: široka ponuda bele­tristike, prik učbenikov pak sve do dičjih slikovnic i različnih CD-jkov a i filmov!

 

LADO se je posvetio legendarnoj Teti Lizi

Ansambl LADO i dvojac HR Electro vraćaju se na gla­zbenu scenu novim spotom za pjesmu „Dolinom se… (Song for Elizabeth)“ s albuma »2.0 Memorabilium« nastalim u sklopu zajedničkoga projekta Lado Electro. „Inspiracija za obradu pjesme bi­la je Elizabeta Toplek, po­znatija pod nadimkom Teta Liza ka je prepoznatljivim gl­a­som i emotivnom interpre­tacijom jačila ovu kao i stoti­ne drugih pjesam iz svojega Medjimurja.“, rekao je Boris Harfman, solist Ansambla Lada ki je, uz Hrvoja Crnića Boxera, autor albuma »2.0 Memorabilium«.

Tagovi: