Vinarija Šumić

Obitelj Šumić iz Uzlopa je poznata za svoja vina i premirana žgana, a 4. novembra zvana toga poziva opet na tradicionlani „Genussgassl”. U intervjuu je Štefan Šumić dao uvid u obiteljsko poduzeće kot i najnove produkte.